Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorwaarden om een EVC-traject bij een erkend EVC-centrum op te starten

Voorwaarden om een EVC-traject bij een erkend EVC-centrum op te starten

Het EVC-traject is bedoeld voor mensen die al ervaring hebben opgedaan in het uitoefenen van een bepaald beroep of competenties hebben verworven via vrijwilligerswerk of hobby’s. De hoeveelheid ervaring die nodig is varieert afhankelijk van het beroep en de competenties die getest worden. Om te weten wat er precies verwacht wordt, kan je de informatie over beroepen nalezen of contact opnemen met het EVC-testcentrum(opent in nieuw venster).

Voor sommige trajecten zijn er ook voorwaarden om aan de tests te mogen meedoen en speelt de kennis van het Nederlands een rol. Voor sommige beroepen, zoals gids of kinderbegeleider, is een goede kennis van het Nederlands vereist, terwijl voor andere beroepen basiskennis voldoende is. De instructietaal bij de proeven is namelijk Nederlands.

Voor de specifieke voorwaarden en de kennis van het Nederlands per traject kan je deze tabel(Word bestand opent in nieuw venster) raadplegen. Deze informatie is ook vermeld bij de informatie over beroepen.

Werkzoekenden, werkenden, inactieven en zelfstandigen zijn allemaal welkom om het traject te volgen. Wie werknemer is, beslist zelf of zijn werkgever op de hoogte te brengen van het traject of niet.