Voorwaarden

Procedure

Het aanvraagformulier moet ingediend worden bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving. Dat kan met een aangetekende zending, tegen afgifte van ontvangstbewijs of online via het Erkenningenloket van het Departement Omgeving.

Bedrag

U moet een retributie betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als milieudeskundige. Het bedrag van deze retributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL)