Voorwaarden

Om erkend te worden als opleidingscentrum voor technici klimaatregelingssytemen in bepaalde motorvoertuigen, moet het opleidingscentrum voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • het opleidingscentrum moet beschikken over degelijke procedures om de opleiding en het examen te organiseren
  • de docenten moeten beschikken over een erkenning als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen
  • het opleidingscentrum moet een reglementaire examenjury samenstellen.

Op de website van het Departement Omgeving staan alle voorwaarden ((opent in nieuw venster)) opgesomd.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is van onbepaalde duur zolang het opleidingscentrum alle verplichtingen ((opent in nieuw venster)) nakomt.

Procedure

 • De erkenning moet worden aangevraagd bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving.
 • Op de website van het Departement Omgeving vindt u het aanvraagformulier en richtlijnen voor de organisatie van het examen ((opent in nieuw venster)).
 • Voor een aanvraag tot erkenning als opleidingscentrum, kan het Departement Omgeving ook een plaatsbezoek uitvoeren ter controle van de beschikbare didactische uitrusting.
 • Beslissing: de leidinggevende ambtenaar van het departement neemt binnen een termijn van 90 dagen na indiening van de volledige aanvraag een beslissing tot al dan niet erkenning van het opleidingscentrum.

Bedrag

Er moet geen bedrag betaald worden voor de aanvraag van de erkenning.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).