Voorwaarden

Een SEL kan erkend worden indien het voldoet aan een aantal erkenningsvoorwaarden. U kunt deze voorwaarden nalezen op de website van Zorg en Gezondheid.

Om erkend te blijven moet het SEL:

  • voldoen aan de erkenningsvoorwaarden
  • elke wijziging van de statuten onmiddellijk meedelen aan Zorg en Gezondheid
  • de opdrachten en de taken, vermeld in het SEL-besluit, uitvoeren en registreren
  • jaarlijks uiterlijk tegen 31 maart aan het agentschap de registratiegegevens over de uitvoering van de opdrachten en de taken van het voorbije werkingsjaar bezorgen
  • jaarlijks uiterlijk tegen 31 maart aan het agentschap het financieel verslag van het voorbije werkingsjaar bezorgen
  • elke wijziging die betrekking heeft op de erkenning onmiddellijk aan het agentschap melden.

Procedure

Alle nodige informatie over de procedure voor de erkenning en subsidiëring van een SEL kunt u verkrijgen bij Zorg en Gezondheid.

Bedrag

De Vlaamse overheid kent aan een samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) een jaarlijkse subsidie toe. Die bedraagt 60.000 euro per werkingsjaar, vermeerderd met 0,20 euro per inwoner van het werkgebied van een SEL.

Wetgeving

  • Decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 betreffende de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg.
Adres

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 Bus 33, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner
Website
http://www.zorg-en-gezondheid.be
Email
info@zorg-en-gezondheid.be
Fax
02 553 35 84
Telefoon
02 553 35 00