Voorwaarden

Voor erkenning

Om erkend te worden, moet een toeristisch bedrijf gelegen zijn in het Vlaamse Gewest. Een verblijf in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kan alleen erkend worden als de exploitant op basis van zijn activiteiten als 'uitsluitend behorend tot de Vlaamse Gemeenschap' kan worden beschouwd (Toerisme voor Allen-decreet).

Een verblijf moet verder voldoen aan specifieke erkenningscriteria in verband met:

  • drempelverlagende maatregelen
  • brandveiligheid
  • hygiëne, comfort en classificatienormen
  • aanleveren van statistische gegevens.

Om erkend te worden, doet het er niet toe of de uitbater een privépersoon, een vennootschap, een feitelijke vereniging, een plaatselijke (jeugd)groep of een vzw is. Ook wordt er geen minimumcapaciteit opgelegd.

Voor subsidiëring

Om subsidie te krijgen als 'Toerisme voor Allen'-verblijf, is een erkenning nodig. Erkende verblijven met een jeugdlabel ((opent in nieuw venster)) komen in aanmerking voor subsidies voor:

  • moderniseringswerken
  • brandveiligheidswerken
  • infrastructuurprojecten die de kindvriendelijkheid verhogen.

Onderhoudswerkzaamheden of werkzaamheden aan het privégedeelte van een verblijf worden nooit gesubsidieerd.

Procedure

Bedrag

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de kosten van de aankoop van materialen en van het uitgevoerde werk. U hebt niet automatisch recht op een subsidie als u aan de voorwaarden voldoet. Het budget is beperkt, waardoor niet altijd alle aanvragers beloond worden. Om aan zoveel mogelijk ingediende projecten een subsidie toe te kennen, kan het percentage van 40% ook verlaagd worden.