Voorwaarden

De voorwaarden voor erkenning kunnen betrekking hebben op :

  • de infrastructuur
  • het opleidingsniveau en de aanvullende vorming van het personeel
  • de verzorging, het onderwijs, de beroepsopleiding en het opvoedingsregime van de minderjarigen
  • het pedagogische concept en programma
  • de ruimte binnen de programmatie, opgesteld door de Vlaamse overheid. De programmatie is een behoefteraming voor een bepaald type voorziening.

Voor meer informatie over de voorwaarden voor een erkenning, kan u terecht bij de Afdeling Voorzieningenbeleid van het Agentschap Jongerenwelzijn.

Procedure

U moet de erkenning aanvragen bij de Afdeling Voorzieningenbeleid van het Agentschap Jongerenwelzijn. De aanvraagformulieren voor een erkenning en de formulieren voor een wijziging van de erkenning vindt u op de website van Jongerenwelzijn.

De voorzieningen worden erkend voor een hernieuwbare erkenningstermijn van maximaal vijf jaar.

Voor meer informatie over de procedure voor een erkenning, kan u terecht bij de Afdeling Voorzieningenbeleid van het Agentschap Jongerenwelzijn.

Wetgeving

  • Decreet van 7 mei 2004 inzake Integrale Jeugdhulp
  • Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de Integrale Jeugdhulp
  • Decreet inzake bijzondere jeugdbijstand van 7 maart 2008.