Voorwaarden

Om aan de slag te kunnen als energiedeskundige type D moet u voldoen aan onderstaande erkenningsvoorwaarden:

 • slagen voor een centraal examen
 • registreren in de Energieprestatiedatabank en ondertekenen van de verklaring op eer.

De energiedeskundige type D moet:

 • een verzekering beroepsaansprakelijkheid afsluiten
 • gebruik maken van de certificatiesoftware die het VEKA ter beschikking stelt.
 • de werkwijzen uit het inspectieprotocol volgen bij het opmaken van de EPC’s

Procedure

 • Een opleiding is niet verplicht maar wordt sterk aangeraden. Het VEKA stelt een syllabus ter beschikking.
  • Raadpleeg ((opent in nieuw venster)) de syllabus, het inspectieprotocol, de formulestructuur, de link naar de leeromgeving, de snelle startkaarten van de software en andere nuttige documenten.
 • Inschrijven voor een centraal examen gebeurt via de Energieprestatiedatabank. Het eerste centraal examen zal volgens de actuele planning oktober 2022 plaatsvinden.
 • U krijgt 2 kansen om te slagen voor het examen. Wie na 2 pogingen nog niet geslaagd is, moet 12 maanden wachten vooraleer opnieuw te mogen deelnemen. Het is dus aangewezen om voldoende voorbereid te zijn en een opleiding te volgen.
 • Bent u geslaagd, dan moet u zich registreren als energiedeskundige type D in de Energieprestatiedatabank.
  • U onderschrijft hierbij de verklaring op eer.
  • U sluit een verzekering beroepsaansprakelijkheid af.

Bedrag

 • De opleidingsinstellingen bepalen zelf de kostprijs van de opleiding.
 • Deelnames aan het centraal examen zijn gratis.