Voorwaarden

Er zijn twee soorten erkenningen:

 • voor de technicus voor brandbeveiligingsapparatuur
 • voor het bedrijf waar de technicus voor brandbeveiligingsapparatuur werkzaam is

Zowel het bedrijf als de technici afzonderlijk moeten over een geldige erkenning beschikken voor het installeren van deze brandbeveiligingssystemen of het onderhouden ervan.

Technicus voor brandbeveiligingsapparatuur:

 • De algemene erkenningsvoorwaarden (opent in nieuw venster) die gelden voor alle erkenningen.
 • Deze bijzondere voorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn,
  • in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid voor brandbeveiligingsapparatuur, uitgereikt door een erkend opleidingscentrum na het slagen voor het bijhorende examen.

Op de website van het Departement Omgeving staat meer informatie over de erkenning van technici voor brandbeveiligingsapparatuur (opent in nieuw venster).

Met alleen het certificaat kan men in Vlaanderen dus nog niet aan de slag als technicus voor brandbeveiligingsapparatuur. Hiervoor is een bijkomende erkenning vereist.

Bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur:

 • De algemene erkenningsvoorwaarden (opent in nieuw venster) die gelden voor alle erkenningen.
 • Deze bijzondere voorwaarden:
  • minstens 1 erkende technicus voor brandbeveiligingsapparatuur in dienst hebben,
  • voldoende erkende technici voor brandbeveiligingsapparatuur in dienst hebben om het verwachte activiteitenvolume te halen,
  • en het bewijs leveren dat de nodige instrumenten en procedures beschikbaar zijn voor de erkende technicus voor brandbeveiligingsapparatuur.

Op de website van het Departement Omgeving staat meer informatie over de erkenning van bedrijven voor brandbeveiligingsapparatuur (opent in nieuw venster).

Met alleen het certificaat kan men in Vlaanderen dus nog niet aan de slag als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur. Hiervoor is een bijkomende erkenning vereist.

  Procedure

  Technicus voor brandbeveiligingsapparatuur:

  • Een technicus voor brandbeveiligingsapparatuur kan een certificaat van bekwaamheid behalen door te slagen voor een specifiek examen bij een erkend opleidingscentrum. Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkonderdeel.
  • Als de technicus brandbeveiligingsapparatuur aan de erkenningsvoorwaarden voldoet, wordt een erkenningsbewijs uitgereikt door het Departement Omgeving (afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten) of het erkende opleidingscentrum.
  • De erkenning wordt verleend voor onbeperkte duur.

  Op de website van het Departement Omgeving staat meer informatie over de erkenning van technici voor brandbeveiligingsapparatuur (opent in nieuw venster).

  Bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur:

  • Ook het bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur moet eerst een certificaat bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur behalen om erkend te kunnen worden.
  • U kan de erkenning als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur aanvragen bij het Departement Omgeving. Het aanvraagformulier kunt u vinden op de website.
  • De erkenning wordt verleend voor onbeperkte duur.

  Op de website van het Departement Omgeving staat meer informatie over de erkenning van bedrijven voor brandbeveiligingsapparatuur (opent in nieuw venster).

  Wetgeving

  Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).