Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ervaring voor een beroep aantonen bij een andere organisatie dan een erkend EVC-testcentrum

Ervaring voor een beroep aantonen bij een andere organisatie dan een erkend EVC-testcentrum

Als je niet terecht kunt bij een erkend EVC-testcentrum, kun je bij onderstaande organisaties terecht om je ervaring voor een beroep te laten erkennen.

Vrijstellingen bij centra voor volwassenenonderwijs

Je kunt je ervaring laten erkennen als je een beroep wil leren bij een centrum voor volwassenenonderwijs. Dat doe je door vrijstellingen aan te vragen voor een deel van de opleiding. Je krijgt geen bewijs in handen van de competenties die je al bezit, maar hoeft de modules waarvoor je een vrijstelling verkrijgt, niet meer te volgen.

Informeer je bij een centrum waar je een opleiding wil volgen over je mogelijkheden.

Surf naar Onderwijs Vlaanderen voor meer informatie over flexibel studeren in het volwassenenonderwijs (opent in nieuw venster)of beroepsgerichte opleidingen in het volwassenenonderwijs(opent in nieuw venster).

Vrijstellingen bij hogeronderwijsinstellingen

Je kunt je ervaring laten erkennen als je een beroepsgerichte opleiding in het hoger onderwijs wil volgen zoals een graduaatsopleiding of een professionele bachelor. Dat doe je door vrijstellingen aan te vragen voor een deel van de opleiding.

Informeer je bij een hogeronderwijsinstelling waar je een opleiding wil volgen over je mogelijkheden.

Surf naar Onderwijs Vlaanderen voor meer informatie over flexibel studeren in het hoger onderwijs(opent in nieuw venster) of het hogeronderwijsregister(opent in nieuw venster).

Vrijstellingen bij VDAB

Je kunt bij VDAB je ervaring laten erkennen. Dat doe je door vrijstellingen aan te vragen voor een deel van een opleiding die VDAB aanbiedt. Je krijgt geen bewijs in handen van de competenties die je al bezit, maar hoeft de modules waarvoor je een vrijstelling verkrijgt, niet meer te volgen.

VDAB is verantwoordelijk voor het geven van vrijstellingen. Informeer je bij VDAB over je mogelijkheden.

Surf naar VDAB voor meer informatie over het aanbod van de opleidingen(opent in nieuw venster).

Vrijstellingen bij Syntra

Je kunt bij Syntra je ervaring laten erkennen. Dat doe je door vrijstellingen aan te vragen voor een deel van een opleiding die Syntra aanbiedt. Je krijgt geen bewijs in handen van de competenties die je al bezit, maar hoeft de modules waarvoor je een vrijstelling verkrijgt, niet meer te volgen.

Syntra is verantwoordelijk voor het geven van vrijstellingen. Informeer je bij Syntra over je mogelijkheden.

Surf naar Syntra voor meer informatie over het aanbod van de opleidingen(opent in nieuw venster).

Bekwaamheidstesten van sectoren

Neem contact op met de sector om na te vragen of er bekwaamheidstesten bestaan voor jouw competenties.

Surf naar Onderwijskiezer voor meer informatie over de verschillende sectoren(opent in nieuw venster).

Toegangsbewijs om te solliciteren bij de Vlaamse overheid

Is er een vacature bij de Vlaamse overheid maar beschik je niet over het gewenste diploma? Dan kun je een portfolio samenstellen dat vervolgens wordt beoordeeld door de VDAB. Als die beoordeling positief is, krijgt je een toegangsbewijs dat 7 jaar geldig is en waarmee je kan deelnemen aan een selectieprocedure voor dezelfde functie. De EVC-procedure moet duidelijk vermeld staan in het selectiereglement van de vacature. Je kan meer informatie krijgen bij de contactpersoon die vermeld staat in de vacature.

Instapkaart om te solliciteren bij de federale overheid

Wil je solliciteren voor een job bij de federale overheid maar beschik je niet over het gewenste diploma? Dan kun je tests afleggen voor een instapkaart uitgereikt door Selor(opent in nieuw venster).

Ervaringsbewijs voor opleider / begeleider in bedrijven en organisaties

In bepaalde erkende testcentra kun je met tests bewijzen dat je de competenties bezit om opleider of begeleider(opent in nieuw venster) te worden. Een opleider / begeleider leidt medewerkers tijdelijk op en begeleidt ze bij de integratie op de werkplek zodat ze zo snel mogelijk zelfstandig inzetbaar zijn.