Welke documenten dient u bij de aanvraag van een nieuwe typegoedkeuring in?

Aanvraag eenfasegoedkeuring grote serie – u produceert het complete voertuig:

 • inhoudstafel
 • brief waarin u duidelijk vermeldt dat u een Europees typegoedkeuringscertificaat aanvraagt voor de complete productie en waarin u het voertuig omschrijft
 • foto’s van de 4 kanten van het voertuig, en van het interieur als dat van toepassing is
 • andere foto’s om uw dossier nog gedetailleerder te maken
 • gedetailleerde plannen van het voertuig met de afmetingen erbij
 • model van het chassisnummer en de betekenis van de symbolen
 • ingevuld inlichtingenformulier via de startpagina van BEVASYS/Fastlane of bijlage III of I van de richtlijn 2007/46/EG ((opent in nieuw venster)) (p.71 / p. 25)
 • alle testrapporten en checklists of tekeningen, zie bijlage IV van de richtlijn 2007/46/EG 'Lijst van voorschriften voor de EG-typegoedkeuring van voertuigen'
 • eventuele deelgoedkeuringen afgeleverd in het buitenland en bijbehorende testrapporten en inlichtingenformulieren met een datum en handtekening erop
 • berekening van de massaverdeling in het ongunstigste geval
 • matrix met alle mogelijke types, versies en varianten van het voertuig en de legende van de matrix
 • model van een gelijkvormigheidsattest in een van de officiële talen van de EU met vermelding van de carrosseriecode voor het carrosserietype en aanvullende cijfers voor de codes van verschillende soorten carrosserie
 • lijst van personen met een handtekeningsbevoegdheid
 • alleen voor motorvoertuigen: resultaten van emissie- en geluidstesten, zie bijlage VIII van de richtlijn 2007/46/EG ((opent in nieuw venster)) (p. 107).

U wilt een EU-typegoedkeuring uitbreiden, wijzigen of verbeteren. Hoe doet u dat?

Wilt u een bestaand dossier

 • uitbreiden (extensie)
 • wijzigen (revisie)
 • verbeteren (correctie)?

Dan dient u een nieuwe aanvraag in via BEVASYS/Fastlane. U kunt alleen uitbreidingen, wijzigingen of verbeteringen aanvragen bij de goedkeuringsinstantie die de EU-typegoedkeuring heeft toegekend.

Welke documenten dient u met de aanvraag van de wijziging in?

 • brief met:
  • aanvraag van de wijziging
  • reden van de wijziging
  • impact op bestaande deelgoedkeuringen en testrapporten
 • deelgoedkeuringen en testrapporten die relevant zijn voor de wijziging met een datum en handtekening erop, en een toelichting van het verband tussen die deelgoedkeuringen en testrapporten en uw aanvraag tot wijziging
 • bij wijziging van het chassisnummer: datum eerste indienststelling vermelden
 • specifiek voor wijzigingen uitzonderlijk vervoer:
  • deelgoedkeuring en configuratie remmen
  • massa van het voertuig in rijklare toestand
  • minimale D-waarde (horizontale belasting) en U-waarde (verticale belasting) aanhangwagenkoppeling
  • vrachtwagen (CV) of trekker (TR).
 • specifiek voor wijzigingen massaverhoging vooras:
  • deelgoedkeuring remmen
  • deelgoedkeuring stuurinrichting
  • afmetingen, laad- en snelheidsindex banden.
 • specifiek voor afwijkingen wijziging wielbasis:
  • deelgoedkeuring remmen
  • deelgoedkeuring stuurinrichting
  • deelgoedkeuring massa’s en afmetingen
  • afstand tussen de verschillende assen.

Als er niets gewijzigd is aan de emissie- en geluidstesten, hoeft u die bij de aanvraag tot uitbreiding niet opnieuw te vermelden.

Behandeling nadat uw aanvraag tot wijziging, uitbreiding of verbetering is ingediend

Er zijn wijzigingen gebeurd, maar het voertuigtype voldoet nog altijd aan de milieu- en veiligheidsvoorschriften? In dat geval:

 • beslist de goedkeuringsinstantie dat er geen tests of keuringen herhaald moeten worden
 • en levert ze een bijgewerkt EU-typegoedkeuringscertificaat af.

Er zijn fundamentele wijzigingen? De goedkeuringsinstantie:

 • beslist dat er nieuwe tests en keuringen moeten gebeuren
 • levert na goedkeuring een bijgewerkt EU-typegoedkeuringscertificaat af, voorzien van een uitbreidingsnummer.

Hoelang is een typegoedkeuring geldig?

Een Europees typegoedkeuringscertificaat is 5 jaar geldig, zonder de mogelijkheid om de goedkeuring te verlengen. U vindt de vervaldatum op het certificaat. Na die datum kunt u een vernieuwing van het certificaat aanvragen bij de goedkeuringsinstantie.