Voorwaarden

FIT is bedoeld voor bedrijven met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest. Brusselse bedrijven kunnen aankloppen bij hub.brussels(opent in nieuw venster).

Procedure

Vraag naar de Exportmeter in een van de provinciale kantoren van FIT(opent in nieuw venster).

De audit gebeurt in twee stappen.

  1. Eerst hebt u een diepgaand gesprek met de adviseur Exportvaardigheden. Daarbij hoort een uitgebreide vragenlijst die specifieke domeinen behandelt.
  2. Op basis daarvan krijgt u, dankzij het gebruik van gespecialiseerde software, snel een beeld van uw exportprofiel. FIT licht die resultaten gedetailleerd toe en stelt een actieplan op. Dat bevat onder meer tips, aanbevelingen over methodes, processen en best practices voor een stevige exportbasis, en richtlijnen over hoe u die kunt implementeren. Bovendien wordt tijdens dat tweede gesprek het belang van deze tips verduidelijkt en vertaald naar uw bedrijfssituatie.

Bedrag

De exportmeter is gratis.