Voorwaarden

De Exportmeter biedt concrete voordelen.

  • U krijgt een objectief beeld van de sterktes en zwaktes van uw bedrijf op het vlak van internationaal ondernemen.
  • U werkt een concreet actieplan uit met verbeterpunten, tips, aanbevelingen, …
  • U krijgt snelle en gefundeerde feedback van experts in internationaal ondernemen.
  • U hoeft zich slechts enkele uren vrij te maken voor de afname van de exportmeter en de bespreking van de resultaten.
  • U krijgt een gedocumenteerd en vertrouwelijk verslag. Enkel uzelf en uw adviseur hebben inzage in het rapport. Er wordt geen exemplaar bewaard door FIT.

FIT is bedoeld voor bedrijven met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest. Brusselse bedrijven kunnen aankloppen bij hub.brussels ((opent in nieuw venster)).

Procedure

Vraag naar de Exportmeter in een van de provinciale kantoren van FIT ((opent in nieuw venster)).

De audit gebeurt in twee stappen.

  1. Eerst hebt u een diepgaand gesprek met de adviseur Exportvaardigheden. Daarbij hoort een uitgebreide vragenlijst die specifieke domeinen behandelt.
  2. Op basis daarvan krijgt u, dankzij het gebruik van gespecialiseerde software, snel een beeld van uw exportprofiel. FIT licht die resultaten gedetailleerd toe en stelt een actieplan op. Dat bevat onder meer tips, aanbevelingen over methodes, processen en best practices voor een stevige exportbasis, en richtlijnen over hoe u die kunt implementeren. Bovendien wordt tijdens dat tweede gesprek het belang van deze tips verduidelijkt en vertaald naar uw bedrijfssituatie.

Bedrag

De exportmeter is gratis.