Gedaan met laden. U bevindt zich op: Faillissement

Faillissement

Als u als zelfstandige niet meer in staat bent om de financiële verplichtingen van uw zaak na te komen, dreigt het faillissement. Het gaat daarbij niet om eenmalige of tijdelijke wanbetalingen: bij een faillissement kunt u uw rekeningen structureel niet meer betalen en is er geen realistisch zicht op beterschap.

Procedure bij faillissement

Man praat met koppel
© Joris Casaer

De procedure van het faillissement wordt opgestart door een aangifte van faillissement. Die aangifte doet u online via het digitale platform Centraal Register Solvabiliteit(opent in nieuw venster).

De ondernemingsrechtbank spreekt het faillissement uit. Daarna stelt de rechtbank een curator en een rechter-commissaris aan. De curator zal daarna, onder toezicht van de rechter-commissaris, de resterende goederen van de onderneming verkopen, waarna de opbrengst wordt verdeeld onder de schuldeisers. Na de verkoop wordt het faillissement afgesloten met een sluitingsvonnis van de rechter.

Ook zelfstandigen die een vrij beroep uitoefenen, kunnen failliet verklaard worden.

Werkloos worden als zelfstandige

In principe hebt u geen recht op een werkloosheidsuitkering als u, bijvoorbeeld wegens een gebrek aan rendement, stopt als zelfstandige. Alleen als u voor uw zelfstandige activiteit nog werknemer in loondienst bent geweest, kunt u in sommige gevallen toch een werkloosheidsuitkering krijgen. Dat hangt onder meer af van de duur van uw loontrekkende periode, uw leeftijd op het moment van de aanvraag en de duur van uw zelfstandige activiteit. U kunt daarvoor inlichtingen inwinnen bij onder meer de RVA of de werkloosheidsdienst van uw vakbond.

Als zelfstandige kunt u wel een beroep doen op het overbruggingsrecht. U hebt automatisch recht op het overbruggingsrecht via de aansluiting bij uw socialeverzekeringsfonds. Om recht te hebben op het overbruggingsrecht, hoeft u dus geen extra premies te betalen. U kunt niet kiezen tussen de werkloosheidsuitkering en overbruggingsrecht: de werkloosheidsuitkering heeft altijd voorrang