Voorwaarden

De RVA beslist

  • of u recht hebt op de gewone loopbaanonderbreking
  • of u tijdens uw gewone loopbaanonderbreking recht hebt op een onderbrekingsuitkering.

Procedure

Als u een gewone loopbaanonderbreking aanvraagt bij de RVA, geeft u aan of u daarbij ook een uitkering aanvraagt. Als de RVA u een uitkering toekent, stuurt de dienst u het document C62 op. Op die beslissingsbrief vindt u onder meer het bedrag van de uitkeringen en de periode waarin u die uitkering zult ontvangen.

Bedrag

Via de website van de RVA kunt u, afhankelijk van uw precieze sector (onderwijs, openbare besturen, overheidsbedrijven ...) en uw statuut (contractueel, statutair ...) nagaan hoeveel uw onderbrekingsuitkering zal bedragen. Klik, naargelang van uw sector, door naar 'Onderwijs', 'Openbare besturen' of 'Autonome overheidsbedrijven'.

U vindt de bedragen ook door op de website van de RVA in de informatie over loopbaanonderbreking door te klikken naar uw specifieke sector ((opent in nieuw venster)) en dan, afhankelijk van de vorm van uw loopbaanonderbreking, de bedragen te zoeken onder het kopje 'Op welke uitkeringen hebt u recht?'