Voorwaarden

De RVA beslist

  • of u recht hebt op tijdskrediet
  • of u tijdens uw tijdskrediet recht hebt op een onderbrekingsuitkering.

Procedure

Als u tijdskrediet aanvraagt bij de RVA, geeft u aan of u daarbij ook een uitkering aanvraagt. Als de RVA u een uitkering toekent, stuurt de dienst u het document C62 op. Op die beslissingsbrief vindt u onder meer het bedrag van de uitkeringen en de periode waarin u die uitkering zult ontvangen.

Bedrag

Via de website kunt u nagaan hoeveel uw onderbrekingsuitkering zal bedragen. De hoogte van dat bedrag hangt af van de vorm van uw tijdskrediet, uw anciënniteit bij uw werkgever en uw leeftijd.

Klik onder 'Privésector tijdskrediet' op 'Algemeen stelsel' (of op 'Stelsel landingsbanen' als u in het eindeloopbaanstelsel gaat).

Adres

Keizerslaan 7, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Website
http://www.rva.be
Telefoon
02 515 44 44
Contactformulier
http://www.rva.be/nl/contactformulier

Andere onderwerpen binnen dit thema