De filmkeuring wordt geregeld door de wet van 1 september 1920. Deze wet verbiedt jongeren beneden de 16 jaar de toegang tot de bioscoopzalen, behalve als er uitsluitend films voor de jeugd worden vertoond, die goedgekeurd zijn door een commissie. De inrichting en de werking van deze commissie is bij koninklijk besluit geregeld.

Elke film waarvoor een afwijking van deze regel wordt gevraagd, moet door deze keuringscommissie worden gekeurd. Er zijn drie categorieën:

  • alle leeftijden
  • 12+
  • 16+

Er wordt gewerkt aan een herziening van de regelgeving. In afwachting hiervan gebeurt de filmkeuring verder door de keuringscommissie. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) van de Vlaamse overheid vervult een brugfunctie tussen de leden van de keuringscommissie en de filmdistributeurs, die een keuring aanvragen. CJM legt de aanvraag voor de keuring die uitgaat van de distributeurs, voor aan de keuringscommissie en deelt het resultaat van de keuring mee aan de distributeurs.

  • Laatst gewijzigd op 14 maart 2019