Procedure

Dat moet gebeuren door een regularisatie-aanvraag in te dienen en een regularisatieheffing te betalen. Nadien ontvangt de aangever een regularisatieattest, waarmee fiscale en strafrechtelijke immuniteit bekomen wordt.

Voor het Vlaamse Gewest kunnen inbreuken op volgende belastingen worden geregulariseerd:

  • de erfbelasting: dit is de belasting die is of wordt geheven met toepassing van titel 2, hoofdstuk 7, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013
  • de registratiebelasting: dit is de belasting die is of wordt geheven met toepassing van titel 2, hoofdstukken 8 tot en met 11, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013; het gaat hierbij met name om de schenkbelasting, het verkooprecht, het verdeelrecht en het recht op hypotheekvestiging.