chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Flandre
Nous contacter
  Back to overview Send an e-mail

  Send an e-mail to 1700, the information service for all your government related questions.
  You will receive a copy of this mail.

  Back to overview Chat with us
  Your chat session will start automatically after an operator becomes available.
  Please wait while we determine your queue position.

  Levenslang wonen: nu al denken aan woonbehoeften later

  De afdeling Woonbeleid van het ministerie van de Vlaamse
  Gemeenschap heeft een ontwerpgids en een
  sensibiliseringsfolder uitgegeven over de principes van
  aanpasbaar bouwen.

  Wanneer iemand een woning ontwerpt, bouwt of verbouwt,
  gaat hij meestal uit van de levensomstandigheden en
  woonbehoeften die hij op dat moment heeft. Waarschijnlijk
  houdt hij ook rekening met een eventuele
  gezinsuitbreiding. Waar een bouwer echter zelden bij
  stilstaat, is de beperktere mobiliteit of andere
  lichamelijke/geestelijke beperkingen waarmee hij vroeg of
  laat geconfronteerd kan worden. Vooral op latere leeftijd
  komen velen voor voldongen feiten te staan: omdat de
  woning niet aangepast is of kan worden aan de gewijzigde
  leefomstandigheden, wordt men gedwongen te verhuizen.

  Uit de recente studie 'Keerpunten in de woongeschiedenis
  van ouderen, een onderzoek naar de woonsituatie van
  ouderen' uitgevoerd door de UIA, in opdracht van Vlaams
  minister voor huisvesting Leo Peeters, blijkt nochtans
  dat veel ouderen het liefst in de eigen woning blijven.
  Het is dus van groot belang om reeds bij het ontwerpen en
  (ver)bouwen van een woning rekening te houden met de
  principes van aanpasbaar bouwen.

  Om dit nuttig concept van aanpasbaar bouwen meer in de
  belangstelling te plaatsen en al wie professioneel
  betrokken is bij woningbouw een bruikbare handleiding te
  verstrekken, ontwikkelde het Platform Wonen van Ouderen
  met steun van de afdeling Woonbeleid de ontwerpgids
  Levenslang Wonen.

  In deze ontwerpgids worden een reeks criteria toegelicht
  waaraan een woning zou moeten voldoen om als
  'levensbestendig' te kunnen worden beschouwd. Er wordt
  uitgelegd welke criteria meer en minder belangrijk zijn
  met het oog op toegankelijkheid, veiligheid en comfort.
  Per criterium worden een aantal interessante voorbeelden
  getoond en suggesties gedaan voor een creatieve
  invulling.

  Voorbeelden van aandachtspunten in de bouwplannen zijn:
  - niveauverschillen vermijden (trappen, drempels, ...);
  - deuren breed genoeg maken om er o.a. met een rolstoel
  door te kunnen;
  - schakelaars, stopcontacten, bedieningshendels op
  geschikte plaatsten aanbrengen;
  - voldoende ruimte in de woning voorzien, zodat deze
  toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.

  Onderzoek heeft aangetoond dat dergelijke inspanningen
  geen meerkost met zich meebrengen. Het nadien aanpassen
  van de woning kan daarentegen tot vrij grote kosten
  leiden. En verhuizen naar een aangepaste woning of naar
  een instelling kan niet enkel financieel maar ook
  emotioneel zwaar wegen.

  'Aanpasbaar bouwen' kan trouwens ook omschreven worden
  als 'bouwen voor iedereen'. Niet alleen de
  rolstoelgebruiker of de bejaarde zal immers gebaat zijn
  met een iets bredere doorgang, maar ook het kind in het
  gips, de ouder met kinderwagen of boodschappentas, de
  leverancier, de verhuizer, ...

  Op termijn zou het concept van aanpasbaar bouwen en
  levenslang wonen zodanig ingeburgerd moeten zijn dat,
  zowel in de sociale als de private woningbouw, alle
  architecten en overige betrokkenen hiermee voldoende
  rekening houden. Om dit te stimuleren heeft de afdeling
  Woonbeleid, op vraag van minister Leo Peeters, de
  ontwerpgids Levenslang Wonen uitgegeven en tracht ze deze
  gids bij die doelgroep te verspreiden.

  Voor het ruime publiek heeft de afdeling Woonbeleid ook
  een beknopte sensibiliseringsfolder uitgegeven over de
  woonmogelijkheden voor ouderen en het aanpasbaar bouwen.
  In deze folder staan heel wat nuttige tips en adressen.
  De folder is gratis te vinden bij de gemeentebesturen, de
  openbare bibliotheken en een aantal ouderenverenigingen.

  Zowel ontwerpgids als folder kunnen ook gratis
  aangevraagd worden bij de Vlaamse Infolijn:
  0800 / 3 02 01, elke werkdag tussen 9 en 19 uur.


  Voor meer informatie: Ronald van Paassen, afdeling
  Woonbeleid
  tel. (02) 553 82 73 fax (02) 553 82 55
  e-mail: ronald.vanpaassen@lin.vlaanderen.be