chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Flandre
Nous contacter
  Back to overview Send an e-mail

  Send an e-mail to 1700, the information service for all your government related questions.
  You will receive a copy of this mail.

  Back to overview Chat with us
  Your chat session will start automatically after an operator becomes available.
  Please wait while we determine your queue position.

  Vernieuwde Raad van Bestuur voor Export Vlaanderen

  Tijdens haar vergadering van vandaag heeft de Vlaamse
  regering de samenstelling van de Raad van Bestuur van
  Export Vlaanderen gedeeltelijk vernieuwd.

  De Raad van Bestuur bestaat uit zes vertegenwoordigers
  van de particuliere sector, en zes vertegenwoordigers van
  de Vlaamse overheid. Het decreet bepaalt dat de laatste
  groep automatisch ontslagnemend is bij een
  regeringswissel. De Vlaamse regering heeft daarom vandaag
  de Vlaamse overheidsafvaardiging in de Raad van Bestuur
  aangeduid.


  Samenstelling van de Raad van Bestuur

  In de delegatie van de Vlaamse overheid verschijnen vier
  nieuwe gezichten, waaronder een nieuwe voorzitter. Van
  twee commissarissen werd het mandaat verlengd, waaronder
  de directeur-generaal van de administratie Buitenlands
  Beleid, die van decreetswege zitting heeft in de Raad, en
  de heer Ludo Cuyvers, hoogleraar Internationale Economie
  aan het RUCA.

  De nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur is de heer
  Antoon Dieusaert. De heer Dieusaert is sinds 1991
  afgevaardigd Bestuurder van BASF Antwerpen. Van 1985 tot
  1990 stond hij aan het hoofd van de BASF-vestiging
  Argentinië. Sinds 1993 is de heer Dieusaert ook
  ondervoorzitter en lid van het uitvoerend comité van het
  Vlaams Economisch Verbond.

  Andere nieuwkomers in de Raad van Bestuur zijn de heren
  Luc Luwel en Karel Uyttersprot, respectievelijk
  directeur-generaal van de Kamer van Koophandel van
  Antwerpen en voorzitter van de Kamer van Koophandel Oost-
  Vlaanderen. De heer Uyttersprot heeft pas de fusie-
  operatie doorgevoerd die heeft geleid tot één grote Kamer
  van Koophandel voor Oost-Vlaanderen. De heer Uyttersprot
  ontving vorig jaar uit handen van minister Dirk Van
  Mechelen de KMO-Award-partner, als onderscheiding voor
  zijn niet aflatende inspanningen ten behoeve van de KMO's
  in Vlaanderen.

  Laatste nieuwkomer tenslotte is de heer Dirk Van den
  Berghe van de groep Delhaize-De-Leeuw. De heer Van den
  Berghe was voorheen Vlaams Economisch Vertegenwoordiger
  te Bangkok (1991-1997) en in New York (1997-1999). Met de
  heer Van den Berghe wordt in de Raad van Bestuur een
  grote expertise en ervaring ingebracht wat betreft de
  handelspromotie en exportbegeleiding op het terrein van
  de exportmarkten zelf.

  De vertegenwoordiging van de particuliere sector in de
  Raad van Bestuur bestaat uit een afvaardiging die wordt
  voorgedragen door de representatieve werknemers en
  werkgevers-organisaties. Zij werden benoemd in 1996, en
  hebben een mandaat dat loopt tot oktober 2001.

  Het gaat om de huidige ondervoorzitter, de heer Luc De
  Bruyckere van Ter Beke nv., mevrouw Mieke Offeciers van
  het VEV, mevrouw Christel Joris van ETAP nv., mevrouw
  Christine Faes van het NCMV, de heer Dirk Van Eevercoren
  van de studiedienst van het ABVV en de heer Wim Swerts
  van de studiedienst van het ACV.  info : Koen Jongbloet, woordvoerder van
  minister Sauwens - tel. (02) 553 23 11
  e-mail: persdienst.sauwens@vlaanderen.be