chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Flandre
Nous contacter
  Back to overview Send an e-mail

  Send an e-mail to 1700, the information service for all your government related questions.
  You will receive a copy of this mail.

  Back to overview Chat with us
  Your chat session will start automatically after an operator becomes available.
  Please wait while we determine your queue position.

  1712 het nummer dat je belt bij vragen over geweld - le numéro à appeler en cas de questions sur la violence - the number to call for questions about violence - folder

  1712 is een hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. Ervaren hulpverleners van de centra voor algemeen welzijnswerk en de vertrouwenscentra kindermishandeling staan je bij. Ze geven je informatie of verwijzen je door naar verdere hulp.

  1712 het nummer dat je belt bij vragen over geweld - le numéro à appeler en cas de questions sur la violence - the number to cal

  Editeur
  Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  Date de publication
  Mai 2014