chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Flandre
Nous contacter
  Back to overview Send an e-mail

  Send an e-mail to 1700, the information service for all your government related questions.
  You will receive a copy of this mail.

  Back to overview Chat with us
  Your chat session will start automatically after an operator becomes available.
  Please wait while we determine your queue position.

  Metropolitan landscapes. Open ruimte als basis voor stedelijke ontwikkeling. Espace ouvert, base de développement urbain

  De studie is een gezamenlijk initiatief van Brusselse en Vlaamse, stedelijke en ‘open ruimte’-administraties. Via ontwerpend onderzoek wordt de sturende rol van open ruimte verkend voor het metropolitane gebied van Brussel en de rand. Hoe kunnen de maatschappelijke functies en diensten van open ruimte aanleiding zijn tot een andere en gedeelde blik op stedelijke ontwikkeling? Hoe kan open ruimte vernieuwende coalities laten ontstaan? Dit boek brengt een synthese van de resultaten van het ontwerpend onderzoek, het is een eerste verkenning als aanzet tot verdere dialoog.

  Metropolitan landscapes

  Editeur
  Vlaams Bouwmeester
  Date de publication
  février 2016
  ISBN
  9789040303739