Nieuwe controles die leiden tot een groen keuringsbewijs met opmerking

De volgende gebreken leiden voortaan tot een groen keuringsbewijs met een opmerking:

 • De verklikkers van de richtingaanwijzers werken niet.
 • De verklikkers van het waarschuwingsknipperlicht werken niet.
 • De knipperfrequentie van de richtingaanwijzers ligt niet tussen 60 en 120 keer per minuut.

Deze gebreken moeten zo snel mogelijk hersteld worden, maar zonder herkeuring.

Nieuwe controles die een groen keuringsbewijs met vermelding van te herstellen gebreken opleveren

Volgende gebreken zijn vanaf 1 december 2019 gebreken die aanleiding geven tot een groen keuringsbewijs met vermelding van te herstellen gebreken. U moet deze gebreken zo snel mogelijk laten herstellen:

 • De verklikkers van de richtingaanwijzers of van de waarschuwingsknipperlichten (“vier pinkers”) werken niet
 • De knipperfrequentie van de richtingaanwijzers ligt niet binnen 60 en 120 keer per minuut

Nieuwe controles die leiden tot een rood keuringsbewijs (15 dagen geldig)

De volgende gebreken krijgen nu nog een groen keuringsbewijs met een opmerking, maar leiden vanaf 1 december 2020 tot een afkeuring:

 • De verklikker van de grootlichtkoplampen werkt niet op het dashboard.
 • De schakeling van de mistlichten vooraan werkt niet goed.
 • De schakeling van de mistlichten achteraan werkt niet goed.
 • De kentekenplaatverlichting is niet goed bevestigd en kan eraf vallen.
 • De waarschuwingsknipperlichten ('de 4 pinkers') werken niet goed.

De verkeersveiligheid verhogen is het achterliggende doel. Bestuurders moeten er zich bijvoorbeeld steeds bewust van zijn wanneer de grootlichten van hun koplampen aanstaan. Grootlichten kunnen tegenliggers verblinden en zo de verkeersveiligheid in het gedrang brengen.

Bestaande controles van de lichten worden strenger

Gebreken aan de werking (behalve bij achterlichten, stoplichten en richtingaanwijzers), staat en bevestiging van de onderstaande lichten, aanwezig op alle personenwagens, krijgen nu nog een groen keuringsbewijs met een opmerking. Vanaf 1 december 2020 leiden deze gebreken tot een afkeuring (rood keuringsbewijs dat 15 dagen geldig is):

 • Standlichten
 • Dagrijlichten
 • Achterlichten (opgelet: geen uitstel voor de algemene werking ervan)
 • Stoplichten en derde stoplicht (opgelet: geen uitstel voor de algemene werking ervan)
 • Mistlichten vooraan en achteraan
 • Richtingaanwijzers (opgelet: geen uitstel voor de algemene werking ervan)
 • Achteruitrijlichten

Wat verandert niet

De keuring van de grootlichten en dimlichten blijft onveranderd. En ook de keuring van de afstelling van de lichten wijzigt niet. Een goede zichtbaarheid is essentieel voor de veiligheid van de bestuurder, inzittenden en andere weggebruikers.

Overgangsmaatregel zorgt voor een soepelere transitie

De Vlaamse overheid en de Vlaamse keuringscentra voorzien een overgangsperiode van 1 jaar voor het toepassen van de nieuwe richtlijn. In de praktijk zullen de bestuurders op het keuringsbewijs de boodschap krijgen dat ze de vastgestelde gebreken zo snel mogelijk moeten herstellen. Tot 30 september 2021 zal er nog geen herkeuring opgelegd worden zodat bestuurders die extra kosten vermijden. Vanaf 1 oktober 2021 zullen deze vastgestelde gebreken wel degelijk leiden tot een rood keuringsbewijs (15 dagen geldig).

Omzetting van Europese richtlijnen

De nieuwe regels zijn een omzetting van de Europese richtlijn 2014/45/EU. De Europese Unie streeft naar het bijna volledig verdwijnen van verkeersdoden en zwaargewonden tegen 2050. Daarom zetten de lidstaten uit de Unie in op meer veiligheid. Een voertuig in goede staat draagt daaraan bij.

Tips om een bezoek aan de keuring goed voor te bereiden

 • Controleer of ALLE aanwezige lichten op het voertuig werken, in goede staat zijn én goed bevestigd zijn: standlichten, dagrijlichten, achterlichten, dimlichten, grootlichten, mistlichten, stoplichten, achteruitrijlichten en richtingaanwijzers (ook die verwerkt in de buitenspiegels).
 • Controleer of ALLE verklikkerlichtjes op het dashboard goed werken.
 • Lees goed uw laatste keuringsbewijs. Staan er opmerkingen over een technisch gebrek? Laat die dan zo snel mogelijk herstellen.

Meer over de technische keuring van de lichten

Op de pagina 'Welke onderdelen worden gecontroleerd tijdens de technische keuring' vindt u uitgebreide informatie over de keuring van de lichten.