Een buitenlandse betaalde sportbeoefenaar die niet de nationaliteit van een EER-lidstaat of Zwitserland heeft, kan langer dan 90 dagen in Vlaanderen werken als hij daarvoor een gecombineerde vergunning van bepaalde duur krijgt. Daarvoor moet hij:

Ook wie een van de onderstaande functies heeft, wordt als betaalde sportbeoefenaar beschouwd, op voorwaarde dat het loon minstens 83.808 euro bedraagt in 2020. Dit bedrag wordt verhoogd naar 84.837 euro in 2021 (berekend en aangepast conform artikel 78 van het BVR).

 • scheidsrechters in de sporttakken:
  • voetbal
  • basketbal.
 • trainers in de sporttakken:
  • voetbal
  • basketbal
  • volleybal
  • wielrennen.

Voor trainers die niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, moet het jaarloon minstens 41.904 euro bedragen in 2020. Dit bedrag wordt verhoogd naar 42.418,50 euro in 2021 (berekend en aangepast conform artikel 78 van het BVR).

Voorwaarden gecombineerde vergunning

Een buitenlandse betaalde sportbeoefenaar die niet de nationaliteit van een EER-lidstaat of Zwitserland heeft, kan langer dan 90 dagen in Vlaanderen werken als hij aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

 • Hij werkt langer dan 90 dagen in België.
 • Zijn jaarloon bedraagt minstens 83.808 euro in 2020. Dit bedrag wordt verhoogd naar 84.837 euro in 2021 (berekend en aangepast conform artikel 78 van het BVR).
 • Als trainer of scheidsrechter verdient hij jaarlijks minstens 41.904 euro in 2020. Dit bedrag wordt verhoogd naar 42.418,50 euro in 2021 (berekend en aangepast conform artikel 78 van het BVR).

Voor trainers die niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, moet het jaarloon minstens 41.904 euro bedragen in 2020. Dit bedrag wordt verhoogd naar 42.418,50 euro in 2021 (berekend en aangepast conform artikel 78 van het BVR).

Aanvraag door de werkgever

Als werkgever vraagt u de gecombineerde vergunning aan voor uw toekomstige werknemer.

Vraagt u de gecombineerde vergunning voor het eerst aan of vernieuwt u ze? De documenten die u nodig hebt, verschillen.

Lees meer over de aanvraag en de aanvraagformulieren.

 • Stap 1
 • Stap 2

  De documenten hoeven geen originelen te zijn, een kopie volstaat.

  • Identiteitsbewijs werknemer
   • Werknemer is niet in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort.
   • Werknemer is in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort
    • en Belgische verblijfsvergunning waaruit een wettig verblijf in België blijkt.
  • Uw (als werkgever) identiteitsbewijs of dat van uw volmachthouder.
 • Stap 3
  • Scan de integrale aanvraag in, met alle daarbij horende documenten in de vereiste volgorde.
  • Groepeer alles in één enkel bestand in pdf-formaat.
  • Geef de pdf een naam die als volgt is opgebouwd:
   [familienamen in hoofdletters] underscore [voornamen in hoofdletters] underscore
   [land van nationaliteit] en, indien gekend, underscore [INSZ-nummer, integraal in cijfers – BIS- of rijksregisternummer].
   Fictief voorbeeld: MOHAMMED_AHMED YOUSSEF_Marokko_95470115388.pdf
 • Stap 4

  Mailadres

  Dien uw dossier in via e-mail: aanvraag.arbeidskaart@vlaanderen.be.
  Gebruik dat e-mailadres alleen voor de eigenlijke aanvraag. Alle overige communicatie verloopt via het door de dossierbehandelaar opgegeven e-mailadres of via arbeidskaart@vlaanderen.be.

  Inhoud mail

  Per werknemer waarvoor u een toelating tot arbeid aanvraagt, stuurt u 1 mail met 1 bijlage (in pdf). In die ene bijlage voegt u het aanvraagformulier en alle bijlagen in de juiste volgorde samen in 1 pdf.

  Mandataris

  Bent u in het buitenland gevestigd? Dan machtigt u een mandataris die regelmatig in België verblijft om aanvraag in te dienen. Voeg in dat geval ook kopie van identiteitsbewijs van mandataris toe.

Vernieuwing

Wilt u de gecombineerde vergunning vernieuwen? Dien uw aanvraagdossier dan minstens 2 maanden en maximaal 4,5 maanden voor de vervaldatum in bij de dienst Economische Migratie.

Een aanvraag tot hernieuwing kan voortaan ook via het WSE-loket (behalve voor gedetacheerden). Dien uw aanvraag in via het WSE-loket.

Neem de onderstaande documenten op in uw dossier. De documenten hoeven geen originelen te zijn. Een kopie volstaat.

 • Volledig ingevuld formulierAanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met gecombineerde vergunning (Word bestand)'
 • Buitenlandse identiteitskaart van werknemer of persoonsgegevens op zijn internationaal paspoort.

 • Belgische verblijfsvergunning werknemer
 • Bewijs ((opent in nieuw venster)) dat werknemer ziektekostenverzekering heeft die alle risico's voor hem en zijn familieleden dekt
 • Uw (als werkgever) identiteitsbewijs of van dat van uw volmachthouder.
 • Arbeidsovereenkomst voor sportbeoefenaars als die niet meer overeenstemt met die uit vorige tewerkstellingsperiode
 • Loonstaten uit volledige periode waarin gecombineerde vergunning van toepassing was.

Loon en toeslagen

In oude regelgeving (tot 31 december 2018) werd het loonbegrip van de wet van 12 april 1965 ((opent in nieuw venster)) betreffende de bescherming van het loon van werknemers (de zogenaamde Loonbeschermingswet) toegepast

Sinds de invoering van het BVR van 7 december 2018 (PDF bestand opent in nieuw venster) (pdf) is ook voor beroepssporters de algemene bezoldigingsregeling van toepassing, zoals bepaald in artikel 77:
'De bezoldigingsbedragen, vermeld in dit besluit, vormen de tegenprestatie van uitgevoerde arbeidsprestaties en zijn met zekerheid bekend bij de aanvang van de tewerkstelling van de werknemers in België. De toeslagen die rechtstreeks verbonden zijn aan de detachering van de werknemer, worden beschouwd als een deel van de loonvoorwaarden, als die niet uitgekeerd worden als vergoeding van onkosten die daadwerkelijk gemaakt zijn in verband met de detachering, zoals reiskosten, verblijfskosten en kosten voor voeding.'

Simulator

Door enkele vragen te beantwoorden, kunt u nagaan via welke categorie van werknemer u mogelijk in aanmerking komt voor een toelating tot arbeid.