Werknemers die binnen een onderneming worden overgeplaatst, noemen we intra-corporate transferees. Het is nog niet mogelijk om voor hen een vergunning om te wonen en te werken in België aan te vragen, want afdeling 3, van hoofdstuk 8 van het Besluit van de Vlaamse Regering (PDF bestand opent in nieuw venster) (BVR) is nog niet in werking getreden.

Welke toelating tot arbeid is vereist?

Door enkele vragen te beantwoorden, kunt u nagaan via welke categorie van werknemer u mogelijk in aanmerking komt voor een toelating tot arbeid.