Wat is een knelpuntberoep?

Knelpuntberoepen zijn functies waarvoor de minister vaststelt dat er een structureel tekort aan arbeidskrachten op de arbeidsmarkt is. Hij stelt om twee jaar een lijst van die beroepen op (PDF bestand opent in nieuw venster), die gepubliceerd wordt in een ministerieel besluit.

De jongste lijst met knelpuntberoepen is geldig van 1 april 2021 tot 31 maart 2023.

Wanneer is een beroep een knelpuntberoep?

De concrete inhoudelijke invulling van elk knelpuntberoep staat uitgebreid beschreven op twee websites van de Vlaamse overheid: de Vlaamse Kwalificatiestructuur ((opent in nieuw venster)) en Competent ((opent in nieuw venster)):

  • basisactiviteiten
  • vereiste kennis
  • gewenste vaardigheden (cognitief, probleemoplossend en motorisch)
  • omgevings- en handelingscontexten
  • autonomie
  • verantwoordelijkheden
  • eventuele wettelijke en/of bijkomende attesten en instapvoorwaarden.

Gebruik de beschrijving op die websites als referentiepunt om na te gaan of de job die u wilt invullen een knelpuntberoep is.

Niet op de knelpuntberoepenlijst?

Als de job niet op de lijst van de knelpuntberoepen staat, kan uw medewerker alleen in aanmerking komen voor een toelating tot arbeid als u als werkgever kunt aantonen dat u onmogelijk een kandidaat-werknemer op de lokale arbeidsmarkt vindt. In dat geval dient u de aanvraag voor een toelating tot arbeid in onder de categorie ‘overige’. Uw aanvraag moet bewijzen dat het onmogelijk is om binnen een redelijke termijn een geschikte werknemer te vinden op de arbeidsmarkt. De VDAB zal ook een arbeidsmarktonderzoek uitvoeren.

Samenvattende lijst knelpuntberoepen

Hieronder vindt u een samenvattend overzicht van de lijst met knelpuntberoepen, met de belangrijkste vaardigheden en taken per functie.

Staat de functie van de toekomstige werknemer in de lijst? Dan kan de werkgever een gecombineerde vergunning van bepaalde duur aanvragen.

Simulator

Door enkele vragen te beantwoorden, kunt u nagaan via welke categorie van werknemer u mogelijk in aanmerking komt voor een toelating tot arbeid.