Voorwaarden

Wie als vrijwilliger wil komen wonen en werken in België, kan daar de werkgever nog geen vergunning voor laten aanvragen. Dat komt doordat afdeling 6 van hoofdstuk 8 van het Besluit van de Vlaamse Regering (PDF bestand opent in nieuw venster) (BVR) nog niet in werking is getreden.

Welke toelating tot arbeid is vereist?

Door enkele vragen te beantwoorden, kunt u nagaan via welke categorie van werknemer u mogelijk in aanmerking komt voor een toelating tot arbeid.