Voorwaarden

Als u tot 1 van de 2 onderstaande categorieën behoort, komt u in aanmerking voor de gecombineerde vergunning van onbepaalde duur:

Categorie 1

 • U verblijft wettelijk in België.
 • U was minstens 4 jaar aan het werk in de 5 jaar voor uw aanvraag.
 • U werkte op basis van arbeidskaarten en/of gecombineerde vergunningen.

Categorie 2

 • U kreeg het statuut van langdurig ingezeten onderdaan ((opent in nieuw venster)) in een andere staat van de Europese Unie.
 • U verblijft wettelijk in België.
 • U was minstens 12 maanden in België aan het werk in de 18 maanden voor uw aanvraag.
 • U werkte op basis van arbeidskaarten en/of gecombineerde vergunningen.

Wordt beschouwd als werkperiode

Was u arbeidsongeschikt tijdens uw tewerkstelling? Dan beschouwen we ook die periode als een werkperiode als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Uw arbeidsongeschiktheid was het gevolg van:
  • ziekte
  • een beroepsziekte
  • een arbeidsongeval.
 • U werd arbeidsongeschikt op een moment waarop u regelmatig tewerkgesteld werd door uw in België gevestigde werkgever.

Wordt niet beschouwd als werkperiode

De onderstaande periodes komen niet in aanmerking voor uw aanvraag van een gecombineerde vergunning onbepaalde duur.

 • U werkte zonder arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld als au-pairjongere of stagiair.
 • U werkte als gedetacheerde en was dus nog verbonden met uw buitenlandse werkgever.
 • U werkte met een verblijfsreden: uw recht om te werken kwam voort uit uw specifieke verblijfssituatie ((opent in nieuw venster)).

Aanvraag

Alle informatie over de aanvraagformulieren vindt u hier.

Zo vraagt u uw gecombineerde vergunning onbepaalde duur aan:

 • Stap 1
 • Stap 2

  De documenten hoeven geen originelen te zijn, een kopie volstaat.

  • Identiteitsbewijs werknemer

   • Werknemer is niet in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort.
   • Werknemer is in België op moment van aanvraag
    • Belgische verblijfsvergunning waaruit een wettig verblijf in België blijkt.
  • Loonfiches of loonafrekeningen werknemer uit de volledige periode waarvoor de recentste arbeidstoelating geldig is:

   • arbeidskaart- en vergunning bij tewerkstelling vóór 1 januari 2019

   • gecombineerde vergunning bij tewerkstelling na 1 januari 2019.

  • Lopende arbeidsovereenkomst
   of, als die ontbreekt,
   een ander document dat bewijst dat de werknemer genoeg inkomstenbronnen ((opent in nieuw venster)) heeft
  • bewijs dat de werknemer een ziektekostenverzekering ((opent in nieuw venster)) heeft die alle risico’s voor hem en zijn familieleden dekt.

 • Stap 3

  Dien uw dossier in bij de dienst Economische Migratie in Brussel.

  Afdeling Tewerkstelling en Competenties
  Dienst Economische Migratie
  Koning Albert II-laan 35 bus 20
  1030 Brussel

 • Van toepassing op Vlaamse Gewest
 • Bevoegde instantie Departement Werk en Sociale Economie