Gelegenheidsarbeid houdt in dat werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst sluiten voor maximaal twee aansluitende dagen. Die overeenkomst hoeft niet schriftelijk te zijn. Een mondelinge overeenkomst kan volstaan.

Gelegenheidsmedewerkers in de horeca hebben binnen de sociale zekerheid een bijzonder statuut met specifieke regels ((opent in nieuw venster)).

Voordeel voor de werknemer

Als gelegenheidswerknemer in de horeca krijgt u van de overheid per kalenderjaar een pakket van 50 dagen waarvoor u minder sociale bijdragen betaalt. Uw sociale bijdragen worden berekend op een forfaitair bedrag. Er zijn twee forfaits:

  • uurforfait: 8,22 euro per uur in het geval van Dimona-uren (elk begonnen uur telt voor een volledig uur, met een maximum van 49,32 euro)
  • dagforfait: 49,32 euro in het geval van een Dimona-dag (6 keer het uurforfait).

Uw sociale rechten worden daarentegen berekend op een hoger forfait, dat als normaal wordt beschouwd voor de horeca.

  • 14,62 euro per uur
  • 111,14 euro per dag.

Als werknemer levert u dat dus deze voordelen op.

  • U houdt netto meer over aan uw loon.
  • Uw sociale rechten blijven behouden.
  • Voor een werkgever is het aantrekkelijker om u aan te werven.

Voordeel voor de werkgever

Een werkgever in de horeca krijgt 200 dagen per kalenderjaar om gelegenheidswerknemers tegen gunstige voorwaarden aan het werk te zetten. Voor café- en restaurantuitbaters wordt het daardoor makkelijker en goedkoper om personeel in te zetten voor korte periodes.

U moet voor elke gelegenheidswerknemer, net alsof het een gewone werknemer betreft, een geldige Dimona-aangifte uitvoeren.

Horeca@Work

Met Horeca@work ((opent in nieuw venster)), de online 'teller' van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, kunt u

  • als horecamedewerker snel en gemakkelijk nagaan hoeveel van uw 50 dagen u nog als gelegenheidswerker kan presteren en attesten voor uw werkgever maken
  • als werkgever zien hoeveel dagen u nog recht hebt op voordelige bijdragen en hoeveel dagen uw gelegenheidswerknemers nog hebben.

Wilt u meer bijklussen in de horeca dan 50 dagen? Dat kan, maar dan valt u buiten de gunstige regeling van de sociale bijdragen. Vanaf dag 51 worden uw sociale bijdragen weer berekend op de normaal geldende vergoedingen, niet meer op het lagere forfait.

Het kan gebeuren dat u uw 50 dagen nog niet hebt overschreden en toch niet meer voordelig kunt werken bij een werkgever. Dat komt doordat de werkgever bij wie u aan de slag wilt, het hem toegewezen pakket van 200 voordelige dagen al heeft uitgeput. Als hij daar overheen is gegaan, dan moet hij u aanwerven tegen de normale voorwaarden, ook al hebt u zelf uw 50 dagen nog niet overschreden.

Elke dag waarop u werkt, telt als een volledig gewerkte dag. Dus ook als u maar een halve dag werkt, of zelfs maar enkele uren, gaat er één dag van uw resterende dagen af. Als u op dezelfde dag bij verschillende werkgevers werkt, bent u toch maar één dag kwijt. Ook als u ’s avonds laat werkt en pas de volgende ochtend stopt, telt dat maar als één dag.