Een dossier indienen bij NARIC-Vlaanderen

 • Stap 1

  Vul het aanvraagformulier in en voeg alle verplichte documenten toe

  Vul het aanvraagformulier (Word bestand) volledig in. Er bestaat ook een aanvraagformulier in het Engels ((opent in nieuw venster)). Voeg alle verplichte documenten toe.

  Zorg ervoor dat alle verplichte documenten in het dossier aanwezig zijn. De aanvraagprocedure gaat pas van start eenmaal alle verplichte documenten zijn ingediend.

  • U hebt 6 maanden tijd om ontbrekende documenten in te dienen. Doet u dit niet, dan wordt uw dossier afgesloten. Indien u na 6 maanden toch nog ontbrekende documenten bezorgt moet u opnieuw betalen of een geldig bewijs van vrijstelling (van betaling) voorleggen.
  • Geef voldoende gegevens mee als u documenten nastuurt. Geef aan dat het over bijkomende documenten gaat voor uw gelijkwaardigheidserkenning en dat het oorspronkelijke dossier al werd ingediend. Vermeld onderstaande info zodat de documenten aan het juiste dossier worden toegevoegd:
   • Naam
   • Dossiernummer (als u dat al hebt) of rijksregisternummer
   • Titel van het diploma
   • Land van het diploma.
 • Stap 2

  Bezorg uw dossier aan NARIC-Vlaanderen

  Door de maatregelen tegen het coronavirus kan NARIC-Vlaanderen tijdelijk geen briefpost meer verwerken. Bezorg uw aanvraag daarom via e-mail.

  1. Vul het aanvraagformulier volledig in.
  2. Maak een scan of foto van alle verplichte documenten.
  3. Stuur een e-mail met alle documenten naar naric.attesten@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
  • Bezorg grote documenten (bijvoorbeeld een thesis of een studieprogramma) in 1 PDF-bestand.
  • U kunt bestanden scannen en/of samenvoegen met uw smartphone via gratis apps zoals Google Drive, Camscanner, Microsoft Office Lens, ...
 • Stap 3

  Ontvangstbevestiging

  Zodra uw dossier geregistreerd is krijgt u een ontvangstbevestiging van NARIC-Vlaanderen. Dit kan tot 4 weken duren.

 • Stap 4

  Betalingsverzoek

  Na de registratie van uw dossier bekijkt uw dossierbehandelaar hoeveel u moet betalen en ontvangt u een betalingsverzoek. Dit duurt minstens 5 werkdagen. Zodra uw betaling in orde is wordt de erkenningsprocedure officieel opgestart.

 • Stap 5

  De status van uw dossier opvolgen

  Zodra u een dossiernummer hebt kunt u de status van uw dossier online opvolgen ((opent in nieuw venster)). U vindt uw dossiernummer op elke communicatie die u ontvangt van NARIC-Vlaanderen. De structuur is als volgt: 2017/0001/SPG1.

Documenten

Afhankelijk van de aard van uw aanvraag dient u onderstaande documenten in. Deze documenten moeten geen apostille of een andere vorm van legalisatie bevatten. Op de website van NARIC-Vlaanderen vindt u meer informatie over de gevraagde documenten ((opent in nieuw venster)), waaronder een gedetailleerde omschrijving, of het document vertaald moet worden en welke documenten ook als bewijsstuk gelden.

Veelgestelde vragen