Een dossier indienen bij NARIC-Vlaanderen

 • Stap 1

  Vul het aanvraagformulier in en voeg alle verplichte documenten toe

  Vul het aanvraagformulier (Word bestand) volledig in. Er bestaat ook een aanvraagformulier in het Engels. Voeg alle verplichte documenten toe. Dit kan op een elektronische drager (cd-rom of USB-stick) of op papier. Momenteel is het nog niet mogelijk om een dossier online in te dienen. Ook niet per mail.

  • Een papieren aanvraag moet uit losse A4-bladen bestaan. Verwijder alle nietjes en maak ingebonden documenten los.
  • U hoeft geen originele documenten op te sturen, tenzij op expliciet verzoek van NARIC-Vlaanderen zelf. Kopies of scans volstaan.
  • Zorg ervoor dat alle verplichte documenten in het dossier aanwezig zijn. De aanvraagprocedure gaat pas van start eenmaal alle verplichte documenten zijn ingediend.
   • U hebt 6 maanden tijd om ontbrekende documenten op te sturen. Doet u dit niet, dan wordt uw dossier afgesloten. Indien u na 6 maanden toch nog ontbrekende documenten bezorgt moet u opnieuw betalen of een geldig bewijs van vrijstelling (van betaling) voorleggen.
   • Geef voldoende gegevens mee als u documenten nastuurt. Geef aan dat het over bijkomende documenten gaat voor uw gelijkwaardigheidserkenning en dat het oorspronkelijke dossier al werd ingediend. Vermeld onderstaande info zodat de documenten aan het juiste dossier worden toegevoegd:
    • Naam
    • Dossiernummer (als u dat al hebt) of rijksregisternummer
    • Titel van het diploma
    • Land van het diploma.

 • Stap 2

  Bezorg uw dossier aan NARIC-Vlaanderen

  Verstuur het ingevulde aanvraagformulier samen met alle verplichte documenten naar NARIC-Vlaanderen.

  U kunt uw dossier ook zelf komen afgeven aan de balie van het Hendrik Consciencegebouw. Dit kan elke werkdag tussen 8u en 18u. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken met de dienst zelf. U krijgt geen ontvangstbewijs.

Documenten

Afhankelijk van de aard van uw aanvraag dient u onderstaande documenten in. Deze documenten moeten geen apostille of een andere vorm van legalisatie bevatten. Op de website van NARIC-Vlaanderen vindt u meer informatie over de gevraagde documenten, waaronder een gedetailleerde omschrijving, of het document vertaald moet worden en welke documenten ook als bewijsstuk gelden.

Meer info

Veelgestelde vragen