Lokale besturen krijgen sinds 2014 meer vrijheid om het eigen beleid vorm te geven naar aanleiding van het planlastendecreet en de algemene invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC)(opent in nieuw venster). De planlasten voor de lokale besturen dalen aanzienlijk door het afschaffen van de sectorale plannen en de integratie ervan in de lokale meerjarenplanning. Via het digitaal loket Lokaal Bestuur(opent in nieuw venster) kunnen de lokale overheden hun rapporten in het kader van BBC doorsturen naar het Agentschap Binnenlands Bestuur.

De Vlaamse Regering heeft in 2012 de Vlaamse beleidsprioriteiten voor de periode 2014-2019(opent in nieuw venster) vastgelegd. Nieuwe sectorale regelgeving legt voor tien Vlaamse beleidsdomeinen de samenwerking vast tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen in Vlaanderen. De lokale besturen kunnen door middel van hun meerjarenplanning op de Vlaamse beleidsprioriteiten intekenen en daar subsidies voor krijgen.

De Vlaamse overheid heeft het nodige kader gecreëerd, maar de echte uitdagingen liggen bij de lokale besturen. De Vlaamse overheid zal de nodige ondersteuning bieden.