Openbare onderzoeken en bezwaren

Openbare onderzoeken in het kader van het Gemeentewegendecreet zijn geschorst vanaf 16 maart 2020 tot en met 27 april 2020. Dat betekent dat de openbare onderzoeken en de geschorste termijnen voor het instellen van administratief beroep opnieuw zijn beginnen lopen op 28 april.

Bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van schorsing worden als ontvankelijk beschouwd.

Gemeenten moeten de informatie over de start- en einddata van openbare onderzoeken actueel houden op hun website en via aanplakking aan het gemeentehuis.

Termijnen bij rooilijnplannen en grafische plannen

De termijnen om rooilijnplannen en/of grafische plannen definitief vast te stellen, worden verlengd met 30 dagen:

  • als het openbaar onderzoek afgelopen is vóór 16 maart
  • en als de gemeenteraad de plannen nog niet definitief heeft vastgesteld vóór 10 april.

Administratief beroep

Openbare onderzoeken in het kader van het Gemeentewegendecreet zijn geschorst vanaf 16 maart 2020 tot en met 27 april 2020. Dat betekent dat de openbare onderzoeken en de geschorste termijnen voor het instellen van administratief beroep opnieuw beginnen lopen op 28 april.

Als de gemeenteraad een definitieve beslissing heeft genomen over een rooilijnplan of grafisch plan nà 16 maart, wordt de termijn om administratief beroep in te stellen geschorst vanaf 16 maart.

Administratieve beroepen die werden ingediend vanaf 16 maart zijn ontvankelijk en worden behandeld door de Vlaamse Regering.