Gedaan met laden. U bevindt zich op: Maandelijkse update Geopunt lagen Nieuws

Maandelijkse update Geopunt lagen

Release-update
20 juni 2024

  Volgende lagen werden toegevoegd aan de Algemene kaart(opent in nieuw venster):

  • Onder Natuur en milieu > Bodem:
   • Afstromingskaart DHMVII (enkelvoudige stroomlijnen)
   • Afstromingskaart DHMVII (meervoudige stroomlijnen)
   • Afstromingskaart DHMVII (verschilkaart opvullingen)
   • Potentiële bodemerosiekaart per perceel (2024)

  Volgende lagen werden verwijderd uit de Algemene kaart(opent in nieuw venster):

  • Onder Bouwen en wonen > Woningkwaliteit > Gemeentelijk woningkwaliteitsbeleid:
   • SVK Afsprakenkader
  • Onder Landbouw, visserij en economie > Landbouw en onder Natuur en milieu > Milieu:
   • Beheergebieden akkervogelsoorten
   • Beheergebieden beheerovereenkomst waterkwaliteit
   • Beheergebieden Natura 2000-soorten
   • Beheergebieden ontwikkelingsbeheer soortenrijk grasland
   • Beheergebieden weidevogelsoorten
  • Onder Natuur en milieu > Bodem
   • Afstromingskaart (enkelvoudige stroomlijnen)
   • Afstromingskaart (meervoudige stroomlijnen)
   • Andere erosiegerelateerde gronden (2023)
   • Potentiële bodemerosiekaart per perceel (2023)

  In de INSPIRE-kaarttoepassing(opent in nieuw venster) werden volgende lagen vervangen door lagen afkomstig uit andere services:

  • BIJLAGE 1 > 9. Beschermde gebieden:
   • Aanduidingsobjecten > Aanduidingsobjecten
   • Duinendecreet > Beschermde gebieden Duinendecreet
   • Natura2000 > Habitatrichtlijn(deel)gebieden en Vogelrichtlijngebieden
   • Natuurbeheerplannen > Natuurbeheerplannen
   • Ramsar-gebieden > Ramsar-gebieden
   • VEN/IVON gebieden > VEN en IVON gebieden
  • BIJLAGE 3 > 4. Landgebruik:
   • Stedenbouwkundige informatie > Stedenbouwkundige informatie - Contouren van ruimtelijke plannen en verordeningen en Stedenbouwkundige informatie - Grondvlakken van ruimtelijke plannen
  • BIJLAGE 3 > 8. Faciliteiten voor productie en industrie:
   • Seveso terreinen > Terreinen van Seveso-inrichtingen in Vlaanderen

  Doorgevoerde aanpassingen:

  • Enkele attributen werden uit de identify verwijderd voor de lagen CA beperkte duurtijd, CA verplicht en Kamerreglement (Bouwen en wonen > Woningkwaliteit > Gemeentelijk woningkwaliteitsbeleid)