Procedure

U kunt het getuigschrift behalen door te slagen voor een examen na het volgen van een opleiding. De onderwerpen die minstens aan bod moeten komen tijdens de opleiding en het examen, worden vermeld in Bijlage IV van de Europese verordening (EG) nr. 1099/2009 (PDF bestand opent in nieuw venster).

Personeelsleden die nieuw aangeworven worden, kunnen bij de Dienst Dierenwelzijn een tijdelijk getuigschrift aanvragen in afwachting van hun definitieve getuigschrift. De getuigschriften zijn 3 maanden geldig en kunnen niet vernieuwd worden, tenzij de aanvrager kan aantonen dat hij niet in staat was om aan de opleiding deel te nemen.

Personen die meer dan 3 jaar professionele ervaring hebben, konden tot en met 2015 een getuigschrift op basis van ervaring aanvragen bij de Dienst Dierenwelzijn met het 'Aanvraagformulier 3 jaar ervaring'.

Bedrag

Gratis.

Wetgeving

Verordening (EG) nr. 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden.