Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams Actieplan Armoedebestrijding

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding

Armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Het onvoldoende kunnen waarmaken van diverse rechten zoals het recht op wonen, gezondheidszorg, cultuur, onderwijs, ... speelt minstens een even grote rol.

De voorbije jaren groeide de beleidsaandacht voor armoede(bestrijding) in Vlaanderen. Dit kreeg vorm in een Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. Dit actieplan omschrijft de planning van de beleidsmaatregelen op korte en langere termijn, alsook een evaluatie van het gevoerde beleid. Het actieplan kwam tot stand met participatie van de doelgroepen.

U vindt het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding van 2020-2024(PDF bestand opent in nieuw venster) op de website armoede.vlaanderen.be.