Ik ben besmet met COVID-19 - isolatie

Heeft u symptomen die kunnen wijzen op een besmetting met COVID-19? Of legde u een positieve zelftest af? Zorg voor een PCR-test of snelle antigeentest (RAT) om uw besmetting vast te stellen. Bent u besmet? Dan:

 • moet u 7 dagen in isolatie;
 • mag u de isolatie na de 7de dag verlaten op voorwaarde dat u 3 dagen koortsvrij bent en geen symptomen meer heeft;
 • draagt u gedurende 10 dagen een mondmasker (bij voorkeur FFP2), houdt u afstand en vermijdt u contact met kwetsbare personen.
 • neemt u tot 3 dagen na het beëindigen van de isolatie niet deel aan activiteiten waarbij geen mondmasker kan gedragen worden, zoals bijvoorbeeld uit eten gaan.

Er wordt geen onderscheid gemaakt voor de duur van isolatie tussen volledige gevaccineerde, deels gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen.

Meer informatie over de organisatie van een isolatie vindt u op de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid(opent in nieuw venster).

Contacttracing

Test u positief op basis van een PCR-test of een snelle antigeentest afgenomen door een zorgverlener (geen zelftest) dan is het mogelijk dat u opgebeld wordt door de contactopsporing om de regels van isolatie te bespreken. Sinds 17 maart 2022 polsen de mensen van contactopsporing alleen nog of u de afgelopen dagen in zorginstellingen kwam of op plekken waar veel kwetsbare mensen zijn. Men vraagt niet meer systematisch uw “risicocontacten” op. U kunt uw contacten ook niet meer online doorgeven, maar het staat u vrij hen zelf te contacteren om hen te waarschuwen dat u besmet bent.

De officiële contactonderzoekers gebruiken altijd hetzelfde vaste nummer: 02 214 19 19. U kunt ook sms-berichten ontvangen, die komen van het nummer 8811. De contactonderzoekers kunnen ook een huisbezoek brengen.

Contactonderzoekers zullen nooit vragen naar uw bankgegevens of tijdstippen waarop u wel of niet thuis bent. Op de website van Zorg en Gezondheid vindt u meer informatie over hoe contactopsporing te herkennen(opent in nieuw venster).

Ik wil mezelf testen op COVID-19 met een zelftest

In het nieuwe test- en quarantainebeleid neemt het belang van zelftesten toe. Zelftesten zijn beschikbaar in de supermarkt en de apotheek. Voor mensen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming is de zelftest in de apotheek beschikbaar aan 1 euro (max. 4 zelftesten per persoon per 14 dagen).

Enkele tips bij het gebruik van zelftesten:

 • Een zelftest is niet nuttig als u minder dan 3 maanden geleden COVID had (bevestigd met een positieve PCR test).
 • Bewaar zelftesten bij kamertemperatuur en op een donkere plaats, maar nooit in de koelkast of diepvriezer. Onder invloed van lage temperaturen zijn ze immers minder betrouwbaar.
 • Lees steeds aandachtig de bijsluiter van de test.

Hoe gebruik ik een zeftest?

Bij zelftesten kan de afname gebeuren op een eenvoudigere manier, bijvoorbeeld met een ondiepe neuswisser. In België worden antigeentesten gebruikt. Deze testen meten de aanwezigheid van viruseiwit (antigeen) in materiaal uit de neus en/of keelholte en geven aan of u op dat specifieke moment besmet bent.

Meer informatie over het gebruik van zelftesten vindt u op de federale website info-coronavirus.be(opent in nieuw venster). U vindt er onder andere:

 • een filmpje dat uitlegt hoe u de test moet afnemen;
 • een stappenplan;
 • hoe u de resultaten moet lezen.

Legt u een positieve zelftest af, dan moet dit resultaat bevestigd worden door een PCR-test. Om een CTPC-code voor de test te ontvangen belt u naar de contactopsporing op het nummer 02 214 19 19 of via het formulier positieve zelftest van de FOD Volksgezondheid(opent in nieuw venster).

Waar vind ik bijkomende informatie?

Meer achtergrondinformatie over sneltesten en zelftesten (antigeentesten) vindt u op de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid(opent in nieuw venster).

Ik heb een hoogrisicocontact gehad

Hoogrisicocontacten

We spreken van een hoogrisicocontact indien u:

 • langer dan 15 minuten en van dichtbij in contact kwam met een zieke of besmette persoon;
 • of u of de zieke persoon geen mondmasker droeg en direct fysiek contact hadden;
 • of u met de zieke persoon een vervoermiddel deelde, ook al droeg u (beiden) een mondmasker;

de zieke of besmette persoon waarmee u zo contact had, zag u binnen een tijdspanne van 2 dagen voor de positieve test of het begin van de symptomen tot 7 dagen na de positieve test of het begin van de symptomen (of langer als de symptomen aanhouden).

Bent u huisgenoot van een besmet persoon of kreeg u bericht van besmetting van een hoogrisicocontact? U zult sinds 17 maart 2022 niet meer opgebeld worden door de contactopsporing.

Wat doen na een hoogrisicocontact?

 • U hoeft niet in quarantaine en hoeft zich niet te laten testen.
 • Er wordt sterk aangeraden om gedurende 7 dagen een FFP2 mondmasker te dragen bij contacten binnen en buiten het gezin. Indien het dragen van een mondmasker niet kan, is het aangeraden dagelijks een zelftest te doen (vanaf 6 jaar).
 • Krijgt u symptomen, dan laat u zich testen bij de apotheek of in een testcentrum.

Isolatie- en quarantaine-attesten voor uw werkgever of ziekteverzekeringsfonds

Kan u door een besmetting niet werken? U vraagt uw dokter, afhankelijk van de ernst van uw ziektesymptomen, een ziektebriefje of isolatie-attest als u dit voor uw werk nodig is.

Quarantaine en de bijhorende attesten zijn nog mogelijk voor de periode tussen het opduiken van de symptomen en de positieve PCR- of RAT-test. Ook in sommige gevallen wanneer u langer dan 48 uur in het buitenland was(opent in nieuw venster) of langer dan 48 uur in België zal verblijven na aankomst in het land.

Als u een quarantaine-code ontving, dan kunt u uw quarantaineattest aanvragen via deze website(opent in nieuw venster). U heeft deze gegevens nodig om het formulier in te vullen:

 • uw rijksregisternummer;
 • de 16-cijferige code die je per sms ontvangt (de quarantaine-code);
 • uw GSM-nummer;
 • uw e-mailadres.

Als u geen sms kunt ontvangen, kunt u een quarantaineattest aanvragen via uw huisarts.

Verloning tijdens quarantaine

Is telewerk tijdens uw isolatie- of quarantaineperiode mogelijk, dan wordt uw loon of wedde gewoon doorbetaald. Is dit niet mogelijk en werkt u in de particuliere sector, dan kan uw werkgever onder bepaalde voorwaarden voor u een tijdelijke werkloosheidsuitkering aanvragen.

Bent u zelfstandige en moet u uw activiteiten gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen stopzetten, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een overbruggingsrecht aanvragen via uw socialeverzekeringsfonds(opent in nieuw venster).

Meer informatie vindt u op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)(opent in nieuw venster). Op de website van de RVA vindt u ook informatie over tijdelijke werkloosheid door overmacht indien uw kind in quarantaine moet(opent in nieuw venster).

Ik ga op reis en moet getest worden

Testen voor vertrek

Heeft u een negatief testresultaat nodig om op reis te vertrekken, dan kunt u een betalende test laten afnemen. Kijk eerst na welk type test u nodig heeft in het land van bestemming. U kunt reisadvies per land terugvinden op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken(opent in nieuw venster).

Testen bij terugkomst

Keert u terug van uw reis, dan kunt u in sommige gevallen gevraagd worden om bij aankomst een coronatest af te leggen. U ontvangt hiervoor een SMS met een CTPC-code voor de test. Deze kunt u gebruiken om een afspraak te maken in een testcentrum(opent in nieuw venster) of in de apotheek(opent in nieuw venster).

Wanneer u getest moet worden bij terugkomst kunt u nalezen op de website info-coronavirus.be(opent in nieuw venster).

In sommige gevallen neemt contacttracing contact met u op op basis van het PLF formulier dat u heeft ingevuld.

Terugbetaling van testen

De PCR-testen zijn volledig terugbetaald wanneer:

 • de patiënt een geldige activatiecode (corona test prescription code) heeft (bijvoorbeeld na het invullen van het PLF bij terugkeer uit het buitenland) of een voorschrift van een arts heeft

 • de test gebeurt volgens de huidige teststrategie van de Risk Management Group (deze kan wijzigen doorheen de tijd), die wordt gepubliceerd op de website van Sciensano

 • en het laboratorium voldoet aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden. De testresultaten moeten doorgestuurd worden naar de epidemiologische dienst van Sciensano.

Bovenstaande geldt voor personen die ingeschreven zijn bij een Belgische verzekeringsinstelling. Personen die hier niet onder vallen kunnen terugbetaling vragen aan hun eigen verzekeringsinstelling in hun thuisland.

Zelftesten zijn in de apotheek beschikbaar aan 1 euro (max. 4 zelftesten per persoon per 14 dagen) voor mensen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming.

Veelgestelde vragen