• Iedereen is verplicht om thuis te blijven en contact met anderen buiten het gezin te vermijden. Er wordt een uitzondering gemaakt om te gaan werken of om enkele essentiële verplaatsingen te maken (zoals een doktersbezoek).
  • Bedrijven en overheden zijn verplicht om telewerk te organiseren voor alle functies waar dat mogelijk is.
  • Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels, krantenwinkels en winkels met basisvoorzieningen voor pasgeborenen.
  • Het openbaar vervoer (opent in nieuw venster) moet zodanig worden georganiseerd dat social distancing kan worden gegarandeerd.
  • Reizen buiten België die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden tot en met 19 april 2020 verboden.

De overheid roept iedereen op om deze maatregelen te respecteren. Blijf thuis, zorg voor uzelf en voor anderen!

Op www.info-coronavirus.be (opent in nieuw venster) van de FOD Volksgezondheid vindt u veelgestelde vragen over de toepassing van deze nieuwe maatregelen.

Nieuw pakket economische maatregelen goedgekeurd

De Vlaamse Regering heeft op 1 april 2020 nieuwe economische maatregelen voorgesteld. Naast de corona-hinderpremie komt er ook een corona-compensatiepremie voor bedrijven die minstens 60% omzetverlies lijden in april 2020.

Lees meer in het nieuwsbericht

Ontvang de Vlaamse updates over corona-maatregelen

De Vlaamse updates over corona-maatregelen informeren u over de impact op de dienstverlening van de Vlaamse overheid, zoals nieuwe premies of tegemoetkomingen, aangepaste openingsuren of gewijzigde procedures.

Om in te schrijven op deze updates, meldt u zich aan via 'mijn burgerprofiel', uw persoonlijk profiel met een handig overzicht van al uw overheidszaken. Aanmelden kan met uw elektronische identiteitskaart of een andere digitale sleutel.

Steunmaatregelen en tegemoetkomingen

De maatregelen die de overheid neemt, hebben een grote impact op zelfstandigen, bedrijven en werknemers. Om mensen maximaal te ondersteunen en door deze moeilijke periode heen te helpen, heeft de overheid verschillende steunmaatregelen uitgewerkt.

Aangepaste dienstverlening van de overheid, scholen en kinderopvang

De Vlaamse overheid heeft haar werking aangepast zodat verdere besmettingen maximaal vermeden kunnen worden. Dat betekent dat de overheidsdiensten hun dienstverlening in sommige gevallen tijdelijk beperken of stopzetten.

Lokale overheden

Voor de dienstverlening van uw stad of uw gemeente kunt u het best de website van uw gemeente raadplegen.

Recyclageparken (opent in nieuw venster) mogen opnieuw openen vanaf 7 april 2020 voor dringende zaken. Niet-dringende bezoeken worden voorlopig beter uitgesteld. Informeer u op voorhand goed bij uw gemeente of afvalintercommunale over wat kan en wat niet kan. De coronamaatregelen blijven er van toepassing en moeten strikt worden nageleefd.

De afvalophaling aan huis (opent in nieuw venster) blijft.

Postbedeling

Postkantoren blijven open (opent in nieuw venster). De postbedeling en pakjesleveringen blijven. De regels van social distancing moeten wel gevolgd worden.

Corona-maatregelen voor het onderwijs en kinderopvang

Lessen en cursussen in het leerplichtonderwijs en volwassenenonderwijs zijn geschorst. Scholen blijven wel open om opvang te voorzien. Ook alle bestaande kinderopvanginitiatieven blijven open.

De universiteiten hebben beslist om tot het einde van dit academiejaar alleen digitaal les te geven.

Lees meer over de corona-maatregelen voor onderwijs en opvang

Corona-maatregelen op de werkvloer

De coronaviruspandemie heeft een sterke impact op het professionele leven in onze bedrijven en organisaties. Zo worden er van zowel werkgevers als werknemers inspanningen gevraagd om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Lees meer over de corona-maatregelen op de werkvloer

Corona-maatregelen in de privésfeer

De maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, hebben een ernstige impact op ons privéleven en leiden tot heel wat vragen.

Alleen essentiële verplaatsingen zijn toegelaten en ook alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden. Lees meer over verplaatsingen en reizen tijdens de coronamaatregelen

Buitenactiviteiten zijn toegestaan, maar alleen in gezinsverband of met 1 vriend(in). Houd in het laatste geval voldoende afstand. Lees meer over buitenactiviteiten in coronatijden.

Thuisverpleging blijft aan huis komen en ook uw poetshulp mag blijven komen. Belangrijk is dat de poetshulp zich aan de social distancing maatregelen houdt. Alle werken buitenshuis (tuinwerken, dakwerken, ....) kunnen blijven doorgaan. Werken binnenshuis beperkt u best tot dringende werken of herstellingen en keuringen. Op zich kunnen andere werken binnenshuis wel blijven doorgaan indien u rekening houdt met de hygiënemaatregelen en de social distancing maatregelen.

Vrijwilligerswerk en jeugdwerk

Veel (zorgbehoevende) mensen leven momenteel meer dan ooit afgescheiden van de buitenwereld. De Vlaming zit niet stil en ondertussen zijn er al heel wat mooie acties opgezet. Lees meer over vrijwilligerswerk in coronatijden.

In overleg met de jeugdsector is beslist dat vakantiekampen en jeugdwerking in de paasvakantie niet kunnen doorgaan. De sector roept op om niet onmiddellijk de inschrijvingsgelden terug te vragen, omdat dat een financiële strop zou kunnen worden voor veel van die organisaties.

Op de website van de Ambrassade vindt u een antwoord op de veelgestelde vragen over de impact van het coronavirus op het jeugdwerk (opent in nieuw venster)

Vlaanderen Helemaal Digitaal

In deze crisissituatie kan digitale technologie de nodige veerkracht bieden en creatieve manieren aanreiken om de samenleving en de economie zo goed mogelijk te ondersteunen. Denk aan telewerken, online gesprekken met familie en vrienden, platformen die middelen voor ziekenhuizen verzamelen.

Daarom richt de Vlaamse overheid met ondersteuning van imec en het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-Beleid de taskforce “Vlaanderen Helemaal Digitaal” (opent in nieuw venster) op. Deze taskforce zal alle digitale initiatieven die bedrijven, maatschappij en overheden beter kunnen doen werken in kaart brengen, onderling afstemmen en promoten. Aan overheden wordt gevraagd om acute problemen en uitdagingen in de samenleving zo duidelijk mogelijk te omschrijven, zodat bedrijven kunnen kijken of ze hun aanbod daarop kunnen afstemmen.

Nuttige telefoonnummers

Het coronavirus en de genomen maatregelen kunnen heel wat vragen oproepen. Hieronder vindt u een overzicht van nuttige websites en telefoonnummers waar u terecht kunt met vragen.

HulplijnWebsiteContact
Algemeen informatienummer van de FOD Volksgezondheidwww.info-coronavirus.be (opent in nieuw venster)

0800 14 689
Bereikbaar van 8 tot 20 uur.

e-mail: info-coronavirus@health.fgov.be (opent in uw e-mail applicatie)

Informatienummer van de FOD EconomieCoronavirus: informatie voor ondernemingen en consumenten (opent in nieuw venster)0800 120 33

Noodnummer FOD Buitenlandse Zaken - enkel voor Belgen in het buitenland

FOD Buitenlandse Zaken (opent in nieuw venster)

FOD Economie: gestrand in het buitenland (opent in nieuw venster)

+32 2 501 4000 (enkel voor Belgen in het buitenland)
Voor vragen van ondernemers: contactcenter VLAIOCoronavirus: steun voor uw bedrijf (opent in nieuw venster)0800 20 555
Vragen van culturele organisaties: departement CJMCJM informatie Covid (opent in nieuw venster)02 534 18 24
Informatienummer uitsluitend voor schooldirectiesCoronavirus: informatie voor scholen en CLB's (opent in nieuw venster)02 553 27 46
Elke werkdag bereikbaar van 8 tot 17 uur.
Vragen van oudersCoronavirus: informatie voor ouders (opent in nieuw venster)Contacteer de school.
Nationaal crisiscentrum

BE-alert (opent in nieuw venster)

Nieuwsberichten Crisiscentrum (opent in nieuw venster)

Ontvang rechtstreeks belangrijke meldingen via BE-alert en blijf op de hoogte van de crisismaatregelen.