Geen lessen of examens

Door de noodmaatregelen tegen corona kunt u voor ADR (vervoer van gevaarlijke goederen over de weg) tijdelijk geen lessen volgen of examens afleggen

ADR-opleidingsgetuigschriften en -scholingscertificaten voor chauffeurs en veiligheidsadviseurs die in de komende weken en maanden verstrijken, kunnen niet verlengd of hernieuwd worden. 

Daarnaast komen ook volgende zaken in het gedrang:

  • de periodieke en intermediaire controles van de tanks
  • de goedkeuringscertificaten van ADR-voertuigen.

Via multilaterale akkoorden wordt uitstel verleend voor bovenvermelde verplichtingen.

Concreet gaat het om: