Ik moest mijn terugkommoment in de periode van de noodmaatregelen volgen

6 tot 9 maanden na het behalen van uw definitief rijbewijs B moet u het terugkommoment volgen. In normale omstandigheden hebt u daar 3 maanden tijd voor. Als de termijn waarin u het terugkommoment moet volgen in de periode van de noodmaatregelen valt, wordt die termijn verlengd: vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen krijgt u nog 4 maanden tijd om het terugkommoment te volgen.

Ik had al uitstel gevraagd

Binnen de normale termijn van 3 maanden waarin u het terugkommoment moet volgen, kunt u in uitzonderlijke gevallen uitstel vragen. Als die uitsteltermijn eindigt in de periode van de noodmaatregelen, dan wordt uw termijn verlengd: vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen krijgt u nog 4 maanden tijd om het terugkommoment te volgen.

Ik moet mijn terugkommoment volgen net na de noodmaatregelen

Als de termijn waarin u het terugkommoment moet volgen start binnen de maand volgend op de einddatum van de noodmaatregelen, dan wordt uw termijn verlengd: vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen krijgt u nog 4 maanden tijd om het terugkommoment te volgen.

Ik was al te laat voor mijn terugkommoment

Als de periode waarin u het terugkommoment moest volgen vóór de noodmaatregelen viel en u niet tijdig deelgenomen hebt, hebt u een aanmaning ontvangen.

Dat betekent dat:

  • u een toeslag van 51 euro moet betalen
  • u nog 2 maanden de tijd krijgt om het terugkommoment alsnog te volgen.

Als de uiterste datum van die 2 extra maanden in de periode van 16 maart 2020 tot en met de einddatum van de noodmaatregelen valt, wordt uw termijn verlengd. Na het einde van de noodmaatregelen krijgt u nog eens 2 maanden de tijd om het terugkommoment alsnog te volgen. De toeslag van 51 euro moet u nog altijd betalen.

Als u het terugkommoment ook in die 2 extra maanden niet volgt, wordt een proces-verbaal opgesteld.

Nieuwe afspraak

Wanneer uw geplande sessie voor het terugkommoment werd opgeschort door de maatregelen tegen corona, kunt u contact opnemen met de erkende instelling om een nieuwe sessie in te plannen. U zal voorrang krijgen bij het opnieuw inboeken van uw sessie.