Termijn verlengd

Uw voorlopig rijbewijs vervalt in de periode van de noodmaatregelen

Als uw voorlopig rijbewijs vervalt in de periode van 16 maart 2020 tot en met de einddatum van de noodmaatregelen, wordt de termijn voor het afleggen van het praktijkexamen verlengd. Er worden geen automatische sancties opgelegd.

U krijgt dan nog 4 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen. U hoeft geen extra praktijklessen te volgen, zoals normaal het geval is wanneer uw voorlopig rijbewijs vervalt.

De geldigheid van uw theorie-examen vervalt voor u het praktijkexamen kunt afleggen

Het resultaat van het theorie-examen is 3 jaar geldig. Als de geldigheid van uw theorie-examen vervalt in de periode van 16 maart 2020 tot en met de einddatum van de noodmaatregelen, wordt de geldigheid hiervan verlengd met 4 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen.

Oefenen met begeleider is niet toegelaten

Volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad zijn enkel strikt noodzakelijke verplaatsingen toegestaan: naar het werk, de apotheek of de voedingswinkel. Oefenen met een voorlopig rijbewijs valt niet onder die voorwaarden.

Voor een begeleider is het daarnaast onmogelijk om in een wagen de vooropgestelde afstand van 1,5 meter te respecteren. Met een begeleider rondrijden mag dus niet.

U mag met uw voorlopig rijbewijs naar uw werkplaats rijden

Volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad zijn enkel strikt noodzakelijke verplaatsingen toegestaan. Alleen naar het werk rijden is zo een noodzakelijke verplaatsing en is dus toegestaan. U moet wel rekening blijven houden met de beperkingen die op uw voorlopig rijbewijs van toepassing zijn.

U mag dus enkel rijden met een voorlopig rijbewijs als u zonder begeleider mag rijden en dat enkel op de uren en dagen waarbij het ook voor de coronacrisis was toegelaten.

Uw rijgeschiktheidsattest vervalt

Mensen met een aandoening, handicap, letsel of ziekte, of die bepaalde medicijnen nemen, hebben in sommige gevallen een rijgeschiktheidsattest nodig. Als u als bestuurder over een rijgeschiktheidsattest beschikt dat verstrijkt in de periode van de noodmaatregelen, dan blijft de toelating die werd verleend door de geneesheer tijdelijk gelden. U moet dan wel binnen een periode van 15 dagen na de einddatum van de noodmaatregelen contact opnemen met het centrum om een afspraak te maken.

Nieuwe afspraak

Als uw afspraak bij het examencentrum werd opgeschort door de coronamaatregelen, moet u zelf een nieuwe afspraak maken. De examencentra zullen de personen die een afspraak hadden voor een praktisch rijexamen in de periode van de noodmaatregelen voorrang geven bij het maken van een nieuwe afspraak.