Uw bewijs van vakbekwaamheid vervalt in de periode van de noodmaatregelen

Als uw bewijs van vakbekwaamheid vervalt in de periode van de noodmaatregelen, dan wordt de geldigheidsduur van het bewijs verlengd met 4 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen.

De kredietpunten die toegekend werden naar aanleiding van de cursussen 'nascholing vakbekwaamheid' die door deze verlenging meer dan 5 jaar geleden werden gevolgd, komen toch in aanmerking voor de verplichte naschoolse vorming en als bewijs van 35 kredietpunten.

U hebt al betaald voor het examen vakbekwaamheid

Als u een retributie betaald hebt voor het afleggen van een examen in de periode van de noodmaatregelen, zal het examencentrum die retributie terugbetalen.

Nieuwe afspraak

Als u, door de opschorting van de opleidingen, de nascholing beroepsbekwaamheid niet tijdig kon volgen, zullen de opleidingscentra u voorrang geven bij het maken van een nieuwe afspraak.