Verlenging van de termijn voor keuring van 4 maanden

De termijn voor keuring wordt met 4 maanden verlengd, vanaf het opheffen van de noodmaatregelen. Die verlenging is van toepassing op alle voertuigen die een keuring moe(s)ten ondergaan tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen.

Dit uitstel is niet van toepassing voor herkeuringen

Herkeuringen

Tijdens de periode van de noodmaatregelen zullen de keuringscentra alle herkeuringen uitvoeren.

Bedrijfsvoertuigen en prioritaire voertuigen

De keuringscentra zullen wel de mogelijkheid voorzien om bedrijfsvoertuigen en prioritaire voertuigen te keuren.

Keuring op afspraak

Alle keuringen en herkeuringen zijn alleen mogelijk na afspraak.