Enkel noodzakelijke verplaatsingen toegelaten

U moet zo veel mogelijk thuis blijven om het contact met andere mensen buiten het gezin te beperken. Daarom zijn alleen noodzakelijke verplaatsingen toegestaan, met name

 • woon-werkverkeer of andere noodzakelijke verplaatsingen voor uw werk
 • absoluut noodzakelijke verplaatsingen zoals:
  • naar de winkel gaan (voedingswinkels, nachtwinkels, winkels met basisvoorzieningen voor pasgeborenen, krantenwinkels)
  • naar de bankautomaat gaan
  • naar de dokter gaan
  • naar de apotheek gaan
  • naar de kinderopvang of schoolopvang gaan
  • naar het benzinestation gaan
  • hulp bieden aan ouderen, hulpbehoevenden en kwetsbare personen
 • fysieke activiteiten in de buitenlucht (zoals wandelen, joggen of fietsen).

Voor woon-werkverkeer en noodzakelijke verplaatsingen mag u elk voertuig gebruiken, ook openbaar vervoer, huurauto's, deelauto's, deelsteps en deelfietsen. Verplaatsingen voor recreatie mogen enkel te voet of met uw eigen fiets.

Alle niet-dringende verplaatsingen moeten uitgesteld worden. Verplaatsingen naar een tweede verblijf of vakantiehuis in eigen land zijn ook niet toegelaten. De politie controleert en beboet.

Vakantieparken, B&B's, campings, vakantiehuisjes en Airbnb-locaties moeten sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen uiteraard hier blijven wonen.

Een dringende verhuizing wordt beschouwd als een essentiële verplaatsing, op voorwaarde dat u voldoende afstand houdt. Buiten uw gezin mag u hulp krijgen van buitenaf (maximaal 1 persoon) of van een verhuisfirma. De verhuisfirma moet de volledige verhuis doen. U mag die dus niet helpen. Niet-noodzakelijke verhuizingen kunt u best uitstellen.

Op de website van de federale overheid vindt u meer informatie over essentiële en niet-dringende verplaatsingen en activiteiten (opent in nieuw venster), alsook tips om de verspreiding van virussen tegen te gaan (opent in nieuw venster).

Verplaatsingen doet u zo veel mogelijk alleen

Een gezin mag wel samen in één wagen. Kinderen naar de opvang brengen en ophalen is toegestaan. U mag ook familieleden oppikken op de luchthaven (zie verder bij 'Reizen van en naar België').

Ook taxi's en andere transportdiensten per wagen mogen ook één gezin vervoeren. In ander gevallen mogen (taxi)chauffeurs maar één persoon per rit in de wagen vervoeren.

Carpoolen naar het werk mag, maar naast de bestuurder mag er ook slechts één persoon meerijden. Bedrijven mogen nog steeds busvervoer voor werknemers organiseren, maar wel met inachtneming van social distancing maatregelen.

Het openbaar vervoer is ook nog steeds actief, weliswaar met een aangepaste dienstregeling. Op bus, tram en metro gelden de maatregelen van social distancing. Op de website van De Lijn vindt u meer info over de coronamaatregelen en de aangepaste dienstregeling van De Lijn (opent in nieuw venster).

Samenscholingsverbod

Er geldt bovendien een samenscholingsverbod. Dit betekent dat alle bijeenkomsten met meer dan 2 personen verboden zijn. Enkel gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen mogen met meer personen naar buiten gaan.

Fysieke activiteiten in de buitenlucht mag u uitvoeren met uw gezinsleden of met één vriend(in). U moet daarbij voldoende afstand tot uw vriend(in) bewaren.

Reizen van en naar België

Reizen buiten België (te voet, met de fiets, auto, bus, trein, boot, vliegtuig, ...) die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden tot en met 19 april verboden. Toeristen uit andere landen mogen ook niet naar België afreizen. Ook toerisme in eigen land is niet mogelijk, zelfs niet naar uw eigen buitenverblijf.

Gestrande reizigers in het buitenland vinden meer informatie op de website van de FOD Economie (opent in nieuw venster). Zij kunnen voor ondersteuning terecht bij de Belgische Ambassade (opent in nieuw venster) in het land waar zij momenteel verblijven. De FOD Buitenlandse zaken heeft een noodnummer waarop Belgen in het buitenland terecht kunnen indien ze in nood verkeren: +32 2 501 4000, bereikbaar van 9.00 tot 20.00u.

Wie zich op dit ogenblik in het buitenland bevindt, wordt aangeraden om de instructies van de lokale autoriteiten heel nauw op te volgen. Mensen die permanent in het buitenland wonen, moeten zelf de inschatting maken of ter plaatse blijven al dan niet de beste keuze is.

Terugkeer via luchthavens

Belgen die vanuit het buitenland terugkeren via een luchthaven moeten 2 weken in thuisquarantaine blijven. Dit wil zeggen dat zij, zelfs als zij in een essentiële sector tewerkgesteld zijn, zij zich niet naar het werk mogen begeven. Zij mogen enkel aan telethuiswerk doen. Dezelfde quarantaineregels gelden voor de personen die deze terugkeerders gaan ophalen.

Belgen die vanuit het buitenland terug naar België mogen en kunnen reizen, maar aankomen op een luchthaven in een buurland, mogen ook daar opgepikt worden wanneer ze niet op eigen kracht terug kunnen geraken. Enkel familieleden mogen de gestrande reiziger oppikken. Als bewijs voor de grenscontrole nemen ze de nodige documenten mee (vluchtgegevens, identificatiegegevens van het familielid).

Grensverkeer

De grenzen met de buurlanden mag u alleen nog maar passeren in het kader van woon-werkverkeer of een andere essentiële verplaatsing (bv. goederenvervoer, hulp aan familie). Co-ouderschap blijft nog mogelijk voor kinderen van ouders die aan beide zijden van de grens wonen. Reizen naar een hulpbehoevend familielid is ook mogelijk als er geen alternatieve hulp is, maar u moet eerst nagaan of het land in kwestie dit ook toelaat.

Voor een vlotte grensovergang neemt u best een schriftelijk bewijs mee (attest van de werkgever, doktersattest, bewijs van co-ouderschap, ...). Neem ook een geldig identiteitsdocument mee.

Om uw verplaatsing voor het werk naar of vanuit het buitenland te rechtvaardigen hebt u een verklaring van uw werkgever nodig. Voor woon-werkverplaatsingen enkel in België is er momenteel geen verplichting, maar het kan wel handig zijn dat bedrijven zelf iets voorzien voor hun medewerkers.

Op de website van het Nationale Crisiscentrum vindt u alle informatie over grensverkeer en grenscontroles (opent in nieuw venster). U vindt ook meer info op de websites van de buurlanden van België:

Nederlandse grensarbeiders

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt. Op de keerzijde van het vignet moet wel een stempel komen van uw werkgever of de instelling waar u uw opdracht uitvoert.

U kunt het vignet downloaden op de website van het Nationaal Crisiscentrum (opent in nieuw venster). Op die pagina vindt u ook links naar de Belgische lijst en de Nederlandse lijst met vitale sectoren en cruciale beroepen.

Opgelet: Het is niet toegestaan om via België te rijden bij reisbewegingen van punt A naar B in Nederland, ook niet voor woon-werkverkeer. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor personen in vitale sectoren en met cruciale beroepen die een werk gerelateerde reisbeweging maken en in het bezit zijn van een vignet.

Belgische grensarbeiders in Frankrijk

In Frankrijk hebt u een attest nodig waaruit blijkt dat u zich voor uw werk verplaatst. Uw werkgever kan een formulier van de FOD Werkgelegenheid (opent in nieuw venster) gebruiken om zo'n attest op te maken. 

In de andere buurlanden (Nederland, Duitsland) is er vooralsnog niet zo'n attest vereist.

Politiecontroles en bestraffingen

Schending van het verbod op niet-essentiële verplaatsingen en reizen is strafbaar. Er wordt door de Belgische autoriteiten actief gecontroleerd op naleving van dit verbod.

Inbreuken op de corona-maatregelen worden bestraft met een gerechtelijke minnelijke schikking van 250 euro voor particulieren en 750 euro voor handelaars. Een tweede inbreuk kan aanleiding geven tot een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank.

Het gebruiken van attesten en vignetten op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit.

Ontvang de Vlaamse updates over corona-maatregelen

Blijf op de hoogte van wijzigingen aan Vlaamse dienstverlening en schrijf u in op de Vlaamse updates over corona-maatregelen.