6 gouden regels

 1. Respecteer de hygiëneregels.
 2. Doe activiteiten liefst buiten.
 3. Denk aan kwetsbare mensen.
 4. Hou afstand.
 5. Beperk uw nauwe contacten.
 6. Volg de regels over bijeenkomsten.

De overheid roept iedereen op om deze regels te respecteren. Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Zo wordt u niet ziek of kunt u niemand ziek maken. Dank u wel voor het naleven van de regels. Zorg voor uzelf en voor anderen!

Meer informatie op www.info-coronavirus.be (opent in nieuw venster) van de FOD Volksgezondheid. Het Vlaamse agentschap Zorg & Gezondheid en het Agentschap Integratie & Inburgering bieden meertalige info en affiches (opent in nieuw venster) aan.

Sociaal contact en samenscholingsverbod

Handen wassen

Vanaf 2 november mag u nauw contact (opent in nieuw venster) hebben:

 • met iedereen die onder hetzelfde dak woont (partner, kinderen, samenwonenden), zonder afstand te houden en zonder een mondmasker te dragen. U mag samen naar buiten gaan en activiteiten doen.
 • met maximaal 1 andere persoon (per gezinslid). Gezinnen mogen maar 1 andere persoon tegelijk thuis uitnodigen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun nauwe contact nog 1 persoon thuis uitnodigen. Met die persoon moet u afstand houden en u mag die niet tegelijkertijd met uw nauwe contact uitnodigen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. U mag niet afspreken met mensen die ziek of besmet zijn.

De regel van 4 vervalt (tot en met 1 november mocht u per gezin tot 4 extra mensen uitnodigen bij u thuis, kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegeteld). Bij niet-georganiseerde samenscholingen buiten in de openbare ruimte mag u maximum met 4 mensen samenkomen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld), weliswaar op een veilige afstand.

Naargelang de plaats of de gelegenheid zijn er enkele uitzonderingen:

 • U mag met maximaal 2 volwassenen samen winkelen (of 1 volwassene met minderjarige (-18) kinderen). U mag maximaal 30 minuten in de winkel doorbrengen.
 • Bewoners van Vlaamse woonzorgcentra mogen beperkt bezoek ontvangen.
 • U mag sporten of fysieke activiteiten beoefenen met anderen. U moet daarbij voldoende afstand tot de andere personen bewaren en de regels voor handhygiëne naleven.
 • Gebedshuizen blijven open, maar er mogen geen religieuze diensten (opent in nieuw venster) doorgaan. Huwelijksceremonies en uitvaarten (opent in nieuw venster) zijn wel nog toegestaan:
  • Op een uitvaart mogen maximum 15 personen aanwezig zijn. Bijeenkomst in een zaal achteraf is niet toegestaan.
  • Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand. Bijeenkomst in een zaal achteraf is niet toegestaan.

Er geldt nog steeds een samenscholingsverbod. Dit betekent dat alle bijeenkomsten met meer personen dan strikt toegelaten, verboden zijn.

Verplaatsingen en avondklok

De meeste verplaatsingen en activiteiten zijn onder bepaalde voorwaarden toegestaan, maar sinds 19 oktober is er wel een avondklok ingesteld van middernacht tot 5 uur 's ochtends.

Reizen in België en Europa is weer mogelijk, maar voor reizen naar landen buiten Europa (opent in nieuw venster) gelden nog beperkingen. Lees meer over de toegestane verplaatsingen en reizen.

Sluiting van handelszaken

Op het overlegcomité van 30 oktober werd beslist dat heel wat handelszaken de deuren moeten sluiten.

Telewerken

Telewerken is vanaf 2 november verplicht, waar het kan. Bedrijven en overheden wordt gevraagd om telewerk te organiseren voor alle functies waar dat mogelijk is. Als dat niet mogelijk is, moeten werkgevers de nodige maatregelen op de werkvloer nemen (PDF bestand opent in nieuw venster) om de gezondheid van hun personeel en van andere aanwezigen te garanderen.

Enkel workshops/opleidingen die noodzakelijk zijn om de continuïteit van de dienstverlening van het bedrijf te garanderen kunnen fysiek doorgaan.

Dragen van een mondmasker

Het dragen van mondmaskers (opent in nieuw venster) (neus en mond volledig bedekt) is verplicht vanaf 12 jaar:

 • op plaatsen waar u geen afstand kunt bewaren (bv. afstand tot collega's op het werk kleiner dan 1,5 meter)
 • voor bepaalde beroepen (winkelpersoneel, horecapersoneel, kappers, marktkramers, ...)
 • op het openbaar vervoer (opent in nieuw venster) (in het voertuig, aan de halte, in het stationsgebouw)
 • in alle openbare gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn
 • in kerken, gebedshuizen, bezinningsplaatsen, ...
 • in winkels en winkelcentra, bij de kapper of bij de schoonheidsspecialist
 • in bibliotheken (ook in andere zalen, maar musea, theaterzalen, bioscoopzalen, bibliotheken, casino's, ... zijn verplicht gesloten sinds 29 oktober 2020)
 • in de horeca (verplicht gesloten sinds 19 oktober)
 • op markten (rommelmarkten, brocantemarkten, kermissen en kerstmarkten mogen vanaf 29 oktober niet langer plaatsvinden)
 • en in winkelstraten of andere drukke plaatsen (privé of openbaar), zoals bepaald door de lokale besturen.

Mondmaskers zijn ook verplicht op evenementen, maar die mogen sinds 29 oktober 2020 niet langer plaatsvinden.

Gemeenten kunnen bijkomende maatregelen nemen, bv. het dragen van een mondmasker verplichten op andere plaatsen.

Coronatesten en quarantaine

De algemene regels rond testen en quarantaine worden op federaal niveau bepaald. Het organiseren van de afname van coronatesten en de opvolging van quarantaines is een Vlaamse bevoegdheid (het Agentschap Zorg en Gezondheid is verantwoordelijk).

Lees meer over coronatesten en quarantaine.

CoronAlert-app

CoronAlert (opent in nieuw venster) is de Belgische app om coronabesmettingen te monitoren. Als u de app gebruikt kunt u o.a. te weten komen of u nauw contact hebt gehad met een andere CoronAlert-gebruiker die positief testte op het coronavirus, en anoniem nauwe contacten waarschuwen wanneer u zelf positief zou testen op het coronavirus. U kunt de app gratis downloaden in uw gebruikelijke app store.

De nieuwe teststrategie die vanaf 23 november 2020 wordt gevolgd, heeft ook voor de app een impact. Wie zich moet laten testen, ontvangt vanaf 23 november een 16-cijferige code om zelf een afspraak te maken voor een test. Wie de app Coronalert gebruikt, krijgt meteen de mogelijkheid om de 17-delige code van de app te kunnen koppelen aan zijn 16-cijferige activatiecode van de test.

Belangrijk is dat iedereen die getest wordt, een SMS zal krijgen met de boodschap ‘“Coronalert-gebruiker? Registreer uw coronatest en ontvang direct uw resultaat op uw app. Ook wie de app niet gebruikt, krijgt deze SMS.