10 tips om veilig van de zomer te genieten

 1. Laat u vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.
 2. Was uw handen regelmatig. En volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.
 3. Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact met uw huisarts.
 4. Test uzelf als u nog niet gevaccineerd bent. U vindt een zelftest bij de apotheker.
 5. Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.
 6. Kleiner is fijner. Een groep van 5 is veiliger dan een groep van 50.
 7. Iedereen in het gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
 8. Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijdt u een viruswolk binnen.
 9. Houd nog even veilige afstand. Op 1,5 meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.
 10. Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik de corona-app en informeer u over lokale regels.

Meer informatie op www.info-coronavirus.be ((opent in nieuw venster)) van de FOD Volksgezondheid. Het Vlaamse agentschap Zorg & Gezondheid en het Agentschap Integratie & Inburgering bieden meertalige info en affiches ((opent in nieuw venster)) aan.

Sociaal contact

Handen wassen

Vanaf 9 juni 2021 mag u samenkomen en nauw contact ((opent in nieuw venster)) hebben:

 • met iedereen die onder hetzelfde dak woont (partner, kinderen, samenwonenden), zonder afstand te houden en zonder een mondmasker te dragen. U mag samen naar buiten gaan en activiteiten doen.
 • met 4 personen die u binnenshuis ontvangt (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld). Deze personen moeten niet steeds dezelfde personen zijn.
 • met 50 personen (kinderen tot en met 12 jaar wel meegerekend) bij niet-georganiseerde samenscholingen (bijeenkomsten in de privé-sfeer) buiten (ook in eigen tuin/terras). Afspreken met vrienden of familie in een tuin of op terras (ook al is die enkel bereikbaar via het huis) is dus toegelaten.
 • U mag niet afspreken met mensen die ziek of besmet zijn.

Naargelang de plaats of de gelegenheid zijn er enkele uitzonderingen:

 • U mag maximaal 30 minuten in de winkel doorbrengen.
 • U winkelt individueel of met 1 ander lid van het eigen huishouden (minderjarigen van het eigen huishouden mogen ook mee). Personen die nood hebben aan begeleiding, kunnen worden begeleid door 1 volwassene.
 • Bewoners van Vlaamse woonzorgcentra mogen beperkt bezoek ontvangen.
 • U mag sporten of fysieke activiteiten beoefenen met anderen.
 • Gebedshuizen blijven open. Religieuze diensten ((opent in nieuw venster)) (erediensten, huwelijken en begrafenissen) mogen doorgaan met 100 personen binnen en 200 personen buiten (kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld).
 • Feesten en recepties bij een horeca-inrichting mogen binnen doorgaan met 50 personen binnen. Dit kan enkel met maximum 4 personen aan 1 tafel en volgens de regels van de horeca die gelden vanaf 9 juni 2021. Buiten (op een open terras) staat er geen beperking op het maximum aantal klanten.
 • Feesten en recepties thuis kunnen ook. Binnen mag u maximum 4 andere personen ontvangen (kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen). Indien u een professionele cateraar inschakelt, dan telt deze persoon bij de 4 personen en is dienstverlening mogelijk tot 23u30. Buiten mag u maximum 50 personen (kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen) ontvangen. Indien u een professionele cateraar inschakelt, dan telt deze persoon bij de 50 personen en is dienstverlening mogelijk tot 23u30. Het volgen van de horecaregels wordt sterk aanbevolen.

Er geldt nog steeds een samenscholingsverbod. Dit betekent dat alle bijeenkomsten met meer personen dan strikt toegelaten, verboden zijn.

Versoepelingen

Vanaf 27 juni mogen:

 • 8 personen tegelijk binnen ontvangen worden, exclusief leden van het eigen gezin en kinderen tot en met 12 jaar. Dit geldt ook voor gezinsvakanties in een toeristisch logies.
 • erediensten, huwelijken en begrafenissen doorgaan met 200 personen binnen en 400 personen buiten
 • feesten en recepties doorgaan met 100 personen binnen (organisatie volgens de regels van de horeca die gelden vanaf 27 juni)
 • geen beperkingen bij het winkelen meer opgelegd worden
 • het nachtelijk samenscholingsverbod en de beperkingen op betogingen wegvallen, mits het respecteren van de mondmaskerplicht en de verplichting tot veilige afstand.

Indien 7 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg, mogen vanaf 30 juli:

 • feesten en recepties doorgaan met 250 personen binnen (organisatie volgens de regels van de horeca)

Indien 7 op 10 volwassenen gevaccineerd zijn, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg gehaald, mogen vanaf 1 september:

 • erediensten, huwelijken en begrafenissen zonder beperkingen doorgaan
 • feesten en recepties binnen zonder beperkingen doorgaan (organisatie volgens de regels van de horeca die gelden vanaf 1 september)

Verplaatsingen en samenscholingsverbod in de openbare ruimte

De meeste verplaatsingen en activiteiten zijn onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

Tussen 5u ’s morgens en middernacht zijn samenscholingen op de openbare weg en in de openbare ruimte van meer dan 10 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen) verboden als ze niet tot hetzelfde huishouden behoren. Vanaf middernacht tot 5 uur ‘s morgens zijn samenscholingen van meer dan 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen) verboden als ze niet tot hetzelfde huishouden behoren.

Reizen in België en Europa wordt beperkt, net als reizen naar landen buiten Europa ((opent in nieuw venster)). Sinds 19 april zijn niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie opnieuw toegestaan, reizen van en naar een rode zone wordt afgeraden. Lees meer over de toegestane verplaatsingen en reizen.

Versoepelingen

Vanaf 27 juni vallen het nachtelijk samenscholingsverbod en de beperkingen op betogingen weg, mits het respecteren van de mondmaskerplicht en de verplichting tot veilige afstand.

Heropening van handelszaken

Sinds 26 april 2021 is de gefaseerde heropening van handelszaken gestart.

Telewerken

Telewerken is sinds 2 november 2020 verplicht, waar het kan. Bedrijven en overheden wordt gevraagd om telewerk te organiseren voor alle functies waar dat mogelijk is. Als dat niet mogelijk is, moeten werkgevers de nodige maatregelen op de werkvloer nemen ((opent in nieuw venster)) om de gezondheid van hun personeel en van andere aanwezigen te garanderen. Vanaf 9 juni mogen telewerkers weer 1 dag per week op hun werkplek aanwezig zijn. Per dag mag maximaal 20% van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is, tegelijk aanwezig zijn.

Het toezicht op de naleving wordt versterkt, daarom moeten alle werkgevers vanaf de maand april 2021 voor elke maand een beperkt aantal gegevens aan de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) meedelen. Meer informatie over deze telewerkaangifte ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van de RSZ.

Versoepelingen

Vanaf 27 juni zijn fysieke teambuildings zijn opnieuw toegelaten en valt de verplichting van telewerk weg.

Dragen van een mondmasker

Het dragen van mondmaskers ((opent in nieuw venster)) (neus en mond volledig bedekt) is verplicht vanaf 12 jaar. Sinds 22 maart dragen ook alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaar basisonderwijs een mondmasker op school. Vanaf de leeftijd van 12 jaar draagt u een mondmasker:

 • op plaatsen waar u geen afstand kunt bewaren (bv. afstand tot collega’s op het werk kleiner dan 1,5 meter)
 • voor bepaalde beroepen (winkelpersoneel, horecapersoneel, kappers, marktkramers, ...)
 • op het openbaar vervoer ((opent in nieuw venster)) (in het voertuig, aan de halte, in het stationsgebouw)
 • in alle openbare gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn
 • in kerken, gebedshuizen, bezinningsplaatsen, …
 • in winkels en winkelcentra, bij de kapper of bij de schoonheidsspecialist
 • in bibliotheken en musea (ook in andere zalen, maar theaterzalen, bioscoopzalen, casino’s, …)
 • in de horeca
 • op markten (rommelmarkten, brocantemarkten, kermissen en kerstmarkten)
 • en in winkelstraten of andere drukke plaatsen (privé of openbaar), zoals bepaald door de lokale besturen.
 • in ziekenhuizen (een aantal ziekenhuizen heeft stoffen mondmaskers verboden, toegang kan enkel met een chirurgisch mondmasker)
 • op evenementen, de mondmaskerplicht bij outdoor-evenementen vervalt indien u zit.

Gemeenten kunnen bijkomende maatregelen nemen, bv. het dragen van een mondmasker verplichten op andere plaatsen.

Coronatesten en quarantaine

De algemene regels rond testen en quarantaine worden op federaal niveau bepaald. Het organiseren van de afname van coronatesten en de opvolging van quarantaines is een Vlaamse bevoegdheid (het Agentschap Zorg en Gezondheid is verantwoordelijk).

Lees meer over coronatesten en quarantaine.

Vaccinatie tegen COVID-19

Het uitrollen van de vaccinatiestrategie een Vlaamse bevoegdheid (het Agentschap Zorg en Gezondheid is verantwoordelijk). Lees meer over vaccinatie tegen COVID-19

CoronAlert-app

CoronAlert ((opent in nieuw venster)) is de Belgische app om coronabesmettingen te monitoren. Als u de app gebruikt kunt u o.a. te weten komen of u nauw contact hebt gehad met een andere CoronAlert-gebruiker die positief testte op het coronavirus, en anoniem nauwe contacten waarschuwen wanneer u zelf positief zou testen op het coronavirus. U kunt de app gratis downloaden in uw gebruikelijke app store.

De nieuwe teststrategie die vanaf 23 november 2020 wordt gevolgd, heeft ook voor de app een impact. Wie zich moet laten testen, ontvangt vanaf 23 november een 16-cijferige code om zelf een afspraak te maken voor een test. Wie de app Coronalert gebruikt, krijgt meteen de mogelijkheid om de 17-delige code van de app te kunnen koppelen aan zijn 16-cijferige activatiecode van de test.

Belangrijk is dat iedereen die getest wordt, een SMS zal krijgen met de boodschap ‘“Coronalert-gebruiker? Registreer uw coronatest en ontvang direct uw resultaat op uw app. Ook wie de app niet gebruikt, krijgt deze SMS.