6 gouden regels

 1. Respecteer de hygiëneregels.
 2. Doe activiteiten liefst buiten.
 3. Denk aan kwetsbare mensen.
 4. Hou afstand.
 5. Beperk uw nauwe contacten.
 6. Volg de regels over bijeenkomsten.

De overheid roept iedereen op om deze regels te respecteren. Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Zo wordt u niet ziek of kunt u niemand ziek maken. Dank u wel voor het naleven van de regels. Zorg voor uzelf en voor anderen!

Meer informatie op www.info-coronavirus.be ((opent in nieuw venster)) van de FOD Volksgezondheid. Het Vlaamse agentschap Zorg & Gezondheid en het Agentschap Integratie & Inburgering bieden meertalige info en affiches ((opent in nieuw venster)) aan.

Sociaal contact en samenscholingsverbod

Handen wassen

U mag nauw contact ((opent in nieuw venster)) hebben:

 • met iedereen die onder hetzelfde dak woont (partner, kinderen, samenwonenden), zonder afstand te houden en zonder een mondmasker te dragen. U mag samen naar buiten gaan en activiteiten doen.
 • Met 1 andere persoon (per gezinslid). U mag niet afspreken met mensen die ziek of besmet zijn.
 • Sinds 8 mei 2021 mag u tegelijk maximaal 2 contacten van hetzelfde gezin binnen bij u thuis ontvangen. U moet 1,5 meter afstand houden, behalve van de persoon met wie u dicht contact hebt. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. U mag niet afspreken met mensen die ziek of besmet zijn.

Bij niet-georganiseerde samenscholingen (bijeenkomsten in de privé-sfeer) buiten (ook in eigen tuin/terras) mag u sinds maandag 26 april 2021 samen komen met 10 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend). Er is geen limiet op het aantal kinderen tot en met 12 jaar dat aanwezig mag zijn. Afspreken met vrienden of familie in een tuin of op terras (ook al is die enkel bereikbaar via het huis) is toegelaten. Als het over samenwonende gezinsleden gaat, mag u wel met meer mensen samenkomen. Deze personen moeten niet steeds dezelfde personen zijn, u mag dus met verschillende contacten buiten afspreken.

Naargelang de plaats of de gelegenheid zijn er enkele uitzonderingen:

 • U mag maximaal 30 minuten in de winkel doorbrengen.
 • U winkelt individueel of met 1 ander lid van het eigen huishouden (minderjarigen van het eigen huishouden mogen ook mee). Personen die nood hebben aan begeleiding, kunnen worden begeleid door 1 volwassene.
 • Bewoners van Vlaamse woonzorgcentra mogen beperkt bezoek ontvangen.
 • U mag sporten of fysieke activiteiten beoefenen met anderen. U moet daarbij voldoende afstand tot de andere personen bewaren en de regels voor handhygiëne naleven.
 • Gebedshuizen blijven open. Religieuze diensten ((opent in nieuw venster)) mogen doorgaan in beperkte kring in de gebouwen die daarvoor bestemd zijn. Naast de bedienaar van de eredienst mogen maximaal 15 personen aanwezig zijn in het gebedshuis (kinderen tot en 12 jaar niet meegerekend). Huwelijksceremonies en uitvaarten ((opent in nieuw venster)) zijn ook toegestaan, maar bijeenkomst in een zaal achteraf is niet toegestaan. Enkel bij uitvaarten en begrafenissen mogen er sinds 8 maart 2021 binnen 50 personen aanwezig zijn (max. 1 persoon per 10 m²). Sinds 8 mei mogen recepties en erediensten buiten met 50 aanwezigen doorgaan. Dit kan enkel open terrassen die onderdeel uitmaken van een horeca-inrichting, van een professionele traiteur- of catering onderneming of van een feest- of receptiezaal.

Er geldt nog steeds een samenscholingsverbod. Dit betekent dat alle bijeenkomsten met meer personen dan strikt toegelaten, verboden zijn.

Aangekondigde versoepelingen

Indien 8 op 10 kwetsbare mensen (65-plussers en alle volwassenen met onderliggende aandoening) beschermd zijn met een richtdrempel van 500 bezette COVID-bedden op intensieve zorg, mogen vanaf 9 juni:

 • gezinnen binnen 4 personen ontvangen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld)
 • erediensten, huwelijken en begrafenissen doorgaan met 100 personen binnen en 200 personen buiten.
 • feesten en recepties met 50 personen binnen (organisatie volgens de regels van de horeca)

Indien 6 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg, mogen vanaf 1 juli:

 • erediensten, huwelijken en begrafenissen doorgaan met 200 personen binnen of 400 personen buiten
 • feesten en recepties doorgaan met 100 personen binnen (organisatie volgens de regels van de horeca)
 • geen beperkingen bij het winkelen meer opgelegd worden

Indien 7 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg, mogen vanaf 30 juli:

 • feesten en recepties doorgaan met 250 personen binnen (organisatie volgens de regels van de horeca)

Indien 7 op 10 volwassenen gevaccineerd zijn, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg gehaald, mogen vanaf 1 september:

 • erediensten, huwelijken en begrafenissen zonder beperkingen doorgaan
 • feesten en recepties binnen zonder beperkingen doorgaan (organisatie volgens de regels van de horeca)

Verplaatsingen en samenscholingsverbod

De meeste verplaatsingen en activiteiten zijn onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Sinds 8 mei werd de avondklok vervangen door een samenscholingsverbod in de openbare ruimte dat geldt vanaf middernacht tot 5 uur ‘s morgens. Meer dan 3 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, mogen zich niet samen verplaatsen in de openbare ruimte als ze niet tot hetzelfde huishouden behoren.

Reizen in België en Europa wordt beperkt, net als reizen naar landen buiten Europa ((opent in nieuw venster)). Sinds 19 april zijn niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie opnieuw toegestaan, reizen van en naar een rode zone wordt afgeraden. Lees meer over de toegestane verplaatsingen en reizen.

Heropening van handelszaken

Sinds 26 april 2021 is de gefaseerde heropening van handelszaken gestart.

Telewerken

Telewerken is sinds 2 november 2020 verplicht, waar het kan. Bedrijven en overheden wordt gevraagd om telewerk te organiseren voor alle functies waar dat mogelijk is. Als dat niet mogelijk is, moeten werkgevers de nodige maatregelen op de werkvloer nemen (PDF bestand opent in nieuw venster) om de gezondheid van hun personeel en van andere aanwezigen te garanderen.

Enkel workshops/opleidingen die noodzakelijk zijn om de continuïteit van de dienstverlening van het bedrijf te garanderen kunnen fysiek doorgaan.

Het toezicht op de naleving wordt versterkt, daarom moeten alle werkgevers vanaf de maand april 2021 voor elke maand een beperkt aantal gegevens aan de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) meedelen. Meer informatie over deze telewerkaangifte ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van de RSZ.

Aangekondigde versoepelingen

Indien 8 op 10 kwetsbare mensen (65-plussers en alle volwassenen met onderliggende aandoening) beschermd zijn met een richtdrempel van 500 bezette COVID-bedden op intensieve zorg, mogen vanaf 9 juni telewerkers weer 1 dag per week op hun werkplek aanwezig zijn (telewerk blijft verplicht);

Indien 6 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg, is vanaf 1 juli telewerk niet langer verplicht (blijft aanbevolen, net zoals regelmatig testen).

Dragen van een mondmasker

Het dragen van mondmaskers ((opent in nieuw venster)) (neus en mond volledig bedekt) is verplicht vanaf 12 jaar. Vanaf 22 maart dragen ook alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaar basisonderwijs een mondmasker op school, en dit tot aan de paasvakantie. Vanaf de leeftijd van 12 jaar draagt u een mondmasker:

 • op plaatsen waar u geen afstand kunt bewaren (bv. afstand tot collega’s op het werk kleiner dan 1,5 meter)
 • voor bepaalde beroepen (winkelpersoneel, horecapersoneel, kappers, marktkramers, ...)
 • op het openbaar vervoer ((opent in nieuw venster)) (in het voertuig, aan de halte, in het stationsgebouw)
 • in alle openbare gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn
 • in kerken, gebedshuizen, bezinningsplaatsen, …
 • in winkels en winkelcentra, bij de kapper of bij de schoonheidsspecialist (kappers en schoonheidsspecialisten verplicht gesloten)
 • in bibliotheken en musea (ook in andere zalen, maar theaterzalen, bioscoopzalen, casino’s, … zijn verplicht gesloten sinds 29 oktober 2020)
 • in de horeca (verplicht gesloten sinds 19 oktober)
 • op markten (rommelmarkten, brocantemarkten, kermissen en kerstmarkten mogen vanaf 29 oktober niet langer plaatsvinden)
 • en in winkelstraten of andere drukke plaatsen (privé of openbaar), zoals bepaald door de lokale besturen.
 • in ziekenhuizen (een aantal ziekenhuizen heeft stoffen mondmaskers verboden, toegang kan enkel met een chirurgisch mondmasker)

Mondmaskers zijn ook verplicht op evenementen, maar die mogen sinds 29 oktober 2020 niet langer plaatsvinden.

Gemeenten kunnen bijkomende maatregelen nemen, bv. het dragen van een mondmasker verplichten op andere plaatsen.

Coronatesten en quarantaine

De algemene regels rond testen en quarantaine worden op federaal niveau bepaald. Het organiseren van de afname van coronatesten en de opvolging van quarantaines is een Vlaamse bevoegdheid (het Agentschap Zorg en Gezondheid is verantwoordelijk).

Lees meer over coronatesten en quarantaine.

Vaccinatie tegen COVID-19

Het uitrollen van de vaccinatiestrategie een Vlaamse bevoegdheid (het Agentschap Zorg en Gezondheid is verantwoordelijk). Lees meer over vaccinatie tegen COVID-19

CoronAlert-app

CoronAlert ((opent in nieuw venster)) is de Belgische app om coronabesmettingen te monitoren. Als u de app gebruikt kunt u o.a. te weten komen of u nauw contact hebt gehad met een andere CoronAlert-gebruiker die positief testte op het coronavirus, en anoniem nauwe contacten waarschuwen wanneer u zelf positief zou testen op het coronavirus. U kunt de app gratis downloaden in uw gebruikelijke app store.

De nieuwe teststrategie die vanaf 23 november 2020 wordt gevolgd, heeft ook voor de app een impact. Wie zich moet laten testen, ontvangt vanaf 23 november een 16-cijferige code om zelf een afspraak te maken voor een test. Wie de app Coronalert gebruikt, krijgt meteen de mogelijkheid om de 17-delige code van de app te kunnen koppelen aan zijn 16-cijferige activatiecode van de test.

Belangrijk is dat iedereen die getest wordt, een SMS zal krijgen met de boodschap ‘“Coronalert-gebruiker? Registreer uw coronatest en ontvang direct uw resultaat op uw app. Ook wie de app niet gebruikt, krijgt deze SMS.