10 tips om veilig van de zomer te genieten

 1. Laat u vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.
 2. Was uw handen regelmatig. En volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.
 3. Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact met uw huisarts.
 4. Test uzelf als u nog niet gevaccineerd bent. U vindt een zelftest bij de apotheker.
 5. Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.
 6. Kleiner is fijner. Een groep van 5 is veiliger dan een groep van 50.
 7. Iedereen in het gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
 8. Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijdt u een viruswolk binnen.
 9. Houd nog even veilige afstand. Op 1,5 meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.
 10. Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik de corona-app en informeer u over lokale regels.

Meer informatie op www.info-coronavirus.be ((opent in nieuw venster)) van de FOD Volksgezondheid. Het Vlaamse agentschap Zorg & Gezondheid en het Agentschap Integratie & Inburgering bieden meertalige info en affiches ((opent in nieuw venster)) aan.

Dragen van een mondmasker

Het dragen van mondmaskers ((opent in nieuw venster)) (neus en mond volledig bedekt) is verplicht vanaf 12 jaar. Sinds 22 maart dragen ook alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaar basisonderwijs een mondmasker op school. Vanaf de leeftijd van 12 jaar draagt u een mondmasker:

 • op plaatsen waar u geen afstand kunt bewaren (bv. afstand tot collega’s op het werk kleiner dan 1,5 meter)
 • voor bepaalde beroepen (winkelpersoneel, horecapersoneel, kappers, marktkramers, ...)
 • op het openbaar vervoer ((opent in nieuw venster)) (in het voertuig, aan de halte, in het stationsgebouw)
 • in alle openbare gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn
 • in kerken, gebedshuizen, bezinningsplaatsen, …
 • in winkels en winkelcentra, bij de kapper of bij de schoonheidsspecialist
 • in bibliotheken en musea (ook in andere zalen, maar theaterzalen, bioscoopzalen, casino’s, …)
 • in de horeca
 • op markten (rommelmarkten, brocantemarkten, kermissen en kerstmarkten)
 • en in winkelstraten of andere drukke plaatsen (privé of openbaar), zoals bepaald door de lokale besturen.
 • in ziekenhuizen (een aantal ziekenhuizen heeft stoffen mondmaskers verboden, toegang kan enkel met een chirurgisch mondmasker)
 • op evenementen, de mondmaskerplicht bij outdoor-evenementen vervalt indien u zit.

Gemeenten kunnen bijkomende maatregelen nemen, bv. het dragen van een mondmasker verplichten op andere plaatsen.

Sociaal contact

Handen wassen

Sinds 27 juni 2021 mag u samenkomen:

 • met iedereen die onder hetzelfde dak woont (partner, kinderen, samenwonenden), zonder afstand te houden en zonder een mondmasker te dragen. U mag samen naar buiten gaan en activiteiten doen.
 • met 8 personen die u binnen mag ontvangen, exclusief leden van het eigen gezin en kinderen tot en met 12 jaar. Dit geldt ook voor gezinsvakanties in een toeristisch logies.
 • bij niet-georganiseerde samenscholingen (bijeenkomsten in de privé-sfeer) buiten (ook in eigen tuin/terras) is er geen limiet meer. Afspreken met vrienden of familie in een tuin of op terras (ook al is die enkel bereikbaar via het huis) is dus toegelaten. U blijft best in groepjes van 8 personen per tafel.
 • U mag niet afspreken met mensen die ziek of besmet zijn.
 • Er zijn geen beperkingen meer op sportactiviteiten. Ook café- en volkssporten mogen weer binnen met mondmasker (boogschieten, darts, krulbollen enz. Nog vragen over corona en sport? Raadpleeg de veelgestelde vragen ((opent in nieuw venster)) van Sport Vlaanderen of neem contact op met de bovenlokale aanspreekpunten van Sport Vlaanderen ((opent in nieuw venster)).

Het nachtelijk samenscholingsverbod en de beperkingen op betogingen zijn sinds 27 juni 2021 weggevallen.

Naargelang de plaats of de gelegenheid zijn er enkele uitzonderingen:

 • In de woonzorgcentra worden specifieke richtlijnen ((opent in nieuw venster)) gevolgd.
 • Gebedshuizen zijn open. Religieuze diensten ((opent in nieuw venster)) (erediensten, huwelijken en begrafenissen) mogen doorgaan met 200 personen binnen en 400 personen buiten (kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld).
 • Feesten en recepties bij een horeca-inrichting mogen binnen doorgaan met 100 personen binnen. Dit kan enkel met maximum 8 personen aan 1 tafel en volgens de regels van de horeca die gelden vanaf 27 juni 2021. Buiten (op een open terras) staat er geen beperking op het maximum aantal klanten.
 • Feesten en recepties thuis kunnen ook. Binnen mag u maximum 8 andere personen ontvangen (kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen). Indien u een professionele cateraar inschakelt, dan telt deze persoon bij de 8 personen en is dienstverlening mogelijk tot 1 u ’s nachts. Buiten mag u onbeperkt mensen ontvangen. Indien u een professionele cateraar inschakelt, is dienstverlening mogelijk tot 1 u ’s nachts. Het volgen van de horecaregels wordt sterk aanbevolen.
 • Jeugd- en sportkampen: max. 100 deelnemers, overnachtingen zijn toegelaten.
 • Evenementen (culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) mogen doorgaan
  • Binnen tot 2.000 personen of 80% van de zaalcapaciteit (zittend, met mondmasker en op een veilige afstand van elkaar)

  • Buiten tot 2.500 personen (met mondmasker en op veilige afstand van elkaar)

Versoepelingen

Indien 7 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg, mogen vanaf 30 juli:

 • feesten en recepties doorgaan met 250 personen binnen (organisatie volgens de regels van de horeca)

Indien 7 op 10 volwassenen gevaccineerd zijn, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg gehaald, mogen vanaf 1 september:

 • erediensten, huwelijken en begrafenissen zonder beperkingen doorgaan
 • feesten en recepties binnen zonder beperkingen doorgaan (organisatie volgens de regels van de horeca die gelden vanaf 1 september)

Verplaatsingen en reizen

Alle verplaatsingen in eigen land zijn toegestaan. Ook reizen naar het buitenland is weer mogelijk, maar reizen naar rode zones binnen de Europese Unie of naar landen buiten de EU blijven intussen sterk afgeraden.

Het dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer (trein, tram, bus of metro) en georganiseerd vervoer (private bus, autocar) is verplicht vanaf 12 jaar. De verplichting geldt al vanaf het betreden van het station of de halte. Op de website van De Lijn vindt u meer info over de coronamaatregelen en de aangepaste dienstregeling van De Lijn ((opent in nieuw venster)).

Meer informatie over verplaatsingen met andere voertuigen ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van de federale overheid.

Heropening van handelszaken

De meeste handelszaken zijn ondertussen weer open ((opent in nieuw venster)) (uitgezonderd dancings, discotheken en nachtclubs).

Telewerken

Sinds 27 juni is telewerk niet langer verplicht (blijft wel aanbevolen) en zijn fysieke teambuildings zijn opnieuw toegelaten.

Coronatesten en quarantaine

De algemene regels rond testen en quarantaine worden op federaal niveau bepaald. Het organiseren van de afname van coronatesten en de opvolging van quarantaines is een Vlaamse bevoegdheid (het Agentschap Zorg en Gezondheid is verantwoordelijk).

Lees meer over coronatesten en quarantaine.

Vaccinatie tegen COVID-19

Het uitrollen van de vaccinatiestrategie een Vlaamse bevoegdheid (het Agentschap Zorg en Gezondheid is verantwoordelijk). Lees meer over vaccinatie tegen COVID-19

Politiecontroles en bestraffingen

Schending van het verbod op niet toegelaten activiteiten of reizen, het niet naleven van de test- en quarantaineregels en het niet dragen van een mondmasker indien verplicht, is strafbaar. Er wordt door de Belgische autoriteiten gecontroleerd op naleving van dit verbod.

Het gebruiken van attesten en vignetten op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dat is een strafbaar feit.

Inbreuken op de algemene corona-maatregelen worden bestraft met een gerechtelijke minnelijke schikking van 250 euro voor particulieren en 750 euro voor handelaars. Lokale administratieve geldboetes kunnen hoger zijn. Wie terugkeert uit een rode zone riskeert zelfs een boete tot 4.000 euro.

Een tweede inbreuk kan aanleiding geven tot een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank.

CoronAlert-app

CoronAlert ((opent in nieuw venster)) is de Belgische app om coronabesmettingen te monitoren. Als u de app gebruikt kunt u o.a. te weten komen of u nauw contact hebt gehad met een andere CoronAlert-gebruiker die positief testte op het coronavirus, en anoniem nauwe contacten waarschuwen wanneer u zelf positief zou testen op het coronavirus. U kunt de app gratis downloaden in uw gebruikelijke app store.

Wie zich moet laten testen, ontvangt een 16-cijferige code om zelf een afspraak te maken voor een test. Wie de app Coronalert gebruikt, krijgt meteen de mogelijkheid om de 17-delige code van de app te kunnen koppelen aan zijn 16-cijferige activatiecode van de test. Belangrijk is dat iedereen die getest wordt, een SMS zal krijgen met de boodschap ‘“Coronalert-gebruiker? Registreer uw coronatest en ontvang direct uw resultaat op uw app. Ook wie de app niet gebruikt, krijgt deze SMS.