Actualisatie 26 maart 2021

Alle zaken in het kader van de rijopleiding kunnen blijven plaatsvinden:

De wettelijk voorziene termijnen voor de opleidingen, examens en het terugkommoment zijn eerder al verlengd tot en met 30 september 2021. Houd er rekening mee dat het erg druk is. Plan daarom nu al uw afspraak in om een toeslag te vermijden.

Veiligheidsmaatregelen

Om de rijopleiding zo veilig mogelijk te laten verlopen, heeft de sector uniforme afspraken over veiligheid en hygiëne gemaakt die verder gaan dan de generieke maatregelen rond social distancing.

 • Handen ontsmetten is verplicht, handgel en wegwerpdoekjes worden voorzien.
 • Alle voertuigen en didactische materialen worden na elke sessie ontsmet.
 • Chirurgisch mondneusmaskers zijn verplicht bij theorie- en praktijklessen, praktijkopleidingen code 95, rijexamens en de praktijkoefeningen van het terugkommoment (de cursist moet zelf een mondmasker meebrengen. Wanneer dat niet het geval is, zal de opleiding of het examen niet doorgaan).
 • Materiaal of veiligheidskledij (bv. balpennen, helm, veiligheidshandschoenen, oortjes, …) moeten voorzien worden door de kandidaat.
 • Er kan alleen elektronisch of via overschrijving worden betaald.
 • Wie een examen aflegt met een eigen voertuig moet ervoor zorgen dat het zich in een hygiënische staat bevindt.

Lees meer over de veiligheidsmaatregelen in het sectorprotocol opleiding & examinering mobiliteit (maart 2021). (PDF bestand opent in nieuw venster)

Verlenging geldigheid voorlopig rijbewijs 

Verlenging termijn terugkommoment

 • Als de termijn waarin u het verplichte terugkommoment moet volgen eindigt tussen 2 november 2020 en 30 juni 2021, dan wordt die termijn verlengd tot en met 30 september 2021. Wie door de eerste lockdown zijn terugkommoment moest volgen tussen 16 maart en 31 juli 2020, kreeg eerder al uitstel tot en met 31 december 2020. Ook die personen krijgen automatisch een verlenging tot en met 30 september 2021.
 • Als u het terugkommoment niet binnen de voorziene termijn volgt, krijgt u een aanmaning. Eindigt die extra termijn tussen 2 november 2020 en 30 juni 2021? Dan krijgt u tijd tot en met 30 september 2021 om het terugkommoment alsnog te volgen. In dat geval betaalt u wel nog altijd de toeslag (momenteel vastgelegd op 51 euro).

Verlenging termijn rijexamen

Als u:

 • geslaagd bent voor een theorie-examen (3 jaar geldig)
 • lessen hebt gevolgd bij een erkende rijschool
 • of geslaagd bent voor een examen op privéterrein (de zogenaamde manoeuvres)

krijgt u een verlenging tot en met 30 september 2021, als de geldigheid van die examens of lessen vervallen is tussen 16 maart 2020 en 29 september 2021.

Theorie-examen

Wanneer de einddatum van de geldigheid van uw theorie-examen valt in de periode tussen 16 maart 2020 tot en met 29 september 2021, dan kunt u nog tot en met 30 september 2021 uw praktijkexamen afleggen.

Praktijkexamen

 • U hebt tot en met 30 september 2021 de tijd om uw praktijkexamen af te leggen.
 • Als u al een afspraak vastgelegd had om een praktijkexamen af te leggen, hoeft u geen retributiebijslag te betalen.

Examen om rijinstructeur te worden

 • De mondelinge examens van de 5de zittijd worden digitaal afgenomen. De kandidaten worden gecontacteerd.
 • De modellessen worden in 2020 opgeschort.

Verlenging termijn nascholing in het kader van vakbekwaamheid (code 95)

De geldigheidsduur van uw bewijs van vakbekwaamheid wordt als volgt verlengd:

 1. met 7 maanden, te rekenen vanaf de vervaldatum, als de geldigheid van uw bewijs van vakbekwaamheid verstreken is in de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 augustus 2020.
 2. bijkomend met 6 maanden of tot en met 1 juli 2021, naargelang wat zich het laatst voordoet, als de geldigheid van uw bewijs van vakbekwaamheid (verlengd met 7 maanden volgens punt 1) verstrijkt in de periode van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021.
 3. met 10 maanden, te rekenen vanaf de vervaldatum als de geldigheid van uw bewijs van vakbekwaamheid verstrijkt in de periode van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021.

De termijn om nascholing te volgen wordt als volgt verlengd:

 1. met 7 maanden, te rekenen vanaf de vervaldatum van uw bewijs van vakbekwaamheid als uw termijn om nascholing te volgen verstreken is in de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 augustus 2020.
 2. bijkomend met 6 maanden of tot en met 1 juli 2021, naargelang wat zich het laatst voordoet, als uw termijn om nascholing te volgen (verlengd met 7 maanden overeenkomstig punt 1) verstrijkt in de periode van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021.
 3. met 10 maanden, te rekenen vanaf de vervaldatum van het bewijs van vakbekwaamheid als uw termijn om nascholing te volgen verstrijkt in de periode van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021.

Kredietpunten

De kredietpunten die toegekend werden naar aanleiding van cursussen die door de verlenging van de geldigheid meer dan 5 jaar geleden werden gevolgd, komen in aanmerking voor de verplichte naschoolse vorming en als bewijs van 35 kredietpunten.

Als u het 2de deel van een gesplitste module niet binnen de 60 dagen na het eerste kunt volgen door de opschorting van de nascholing, krijgt u tot en met 30 september 2021 de tijd om het 2de deel te volgen.

Oefenen met vrije begeleiding

U mag oefenen met vrije begeleiding op de openbare weg. Daarbij moet u altijd de nodige veiligheidsregels volgen. Voor begeleiders die in hetzelfde gezin wonen als de leerling vormt dat geen probleem. Die kunnen en mogen in hetzelfde voertuig zitten.

Een begeleider die niet in hetzelfde gezin woont, moet zich aan de nodige veiligheidsmaatregelen houden. Vooral de ‘social distancing’ is hier een aandachtspunt. Het is in een auto namelijk niet mogelijk om als begeleider 1,5 meter afstand te houden. Daarom moet u gelijkwaardige maatregelen treffen om de veiligheid te garanderen: een mondmasker dragen, uw handen voortdurend wassen, het voertuig ontsmetten en verluchten …

Hou daarnaast rekening met de belangrijkste regels:

 • Beperk verplaatsingen die niet noodzakelijk zijn.
 • Hou voldoende afstand van anderen. Als dat niet kan, zorg dan voor voldoende maatregelen om besmetting te voorkomen.

Rijgeschiktheidsonderzoeken (CARA)

De diensten van het Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassingen (CARA) ((opent in nieuw venster)) blijven doorlopen. Sommige mensen kunnen omwille van een ziekte, ongeval of andere medische oorzaak mogelijk niet veilig als bestuurder van een voertuig deelnemen aan het verkeer. Om te beoordelen of en hoe zij veilig een voertuig kunnen besturen, is een rijgeschiktheidsonderzoek nodig. CARA beoordeelt de rijgeschiktheid en levert de officiële rijgeschiktheidsattesten af.