Verlenging van termijnen

    Alle ADR-opleidingsgetuigschriften en -scholingscertificaten die vervallen tussen 1 maart 2020 en 1 februari 2021 worden verlengd tot en met 28 februari 2021. Dat betekent dat u vóór 1 maart 2021 moet slagen voor het examen van bestuurder of veiligheidsadviseur.

    Dat is bepaald in het multilateraal akkoord M330 - under section 1.5.1 of ADR concerning driver training certificates in accordance with 8.2.2.8.2 of ADR and safety adviser certificates in accordance with 1.8.3.7 of ADR (PDF bestand opent in nieuw venster).

    Ook de periodieke controles en beproevingen van hervulbare drukrecipiënten en gesloten cryogene recipiënten (M331) komen door corona in het gedrang. Daarom hebt u tijd om de controles en beproevingen uiterlijk op 31 maart 2021 te laten plaatsvinden.

    Dat is bepaald in multilateraal akkoord M331 - under section 1.5.1 of ADR concerning the periodic inspection and test of pressure receptacles for the carriage of gases of class 2. (PDF bestand opent in nieuw venster)