Heropstart ADR-opleidingen en -examens voor bestuurders en veiligheidsadviseurs

Sinds 11 mei 2020 zijn de initiële opleiding en bijscholingsopleiding voor ADR-bestuurders en ADR-veiligheidsadviseurs weer opgestart. Sinds 18 mei 2020 kunnen ook het examen en de controletest voor ADR-bestuurders en ADR-veiligheidsadviseurs weer opstarten.

Het multilateraal akkoord M324 voor uitstel blijft van kracht. U kunt deelnemen aan de bijscholingsopleidingen en de examens voor ADR-bestuurders en ADR-veiligheidsadviseurs als uw certificaat sinds 1 maart 2020 vervallen is. U moet in dat geval wel een examen voor bestuurder of veiligheidsadviseur afleggen en slagen vóór 1 december 2020.

Door het coronavirus komen vooral de volgende zaken in het gedrang:

  • de periodieke en intermediaire controles van de tanks
  • de goedkeuringscertificaten van ADR-voertuigen
  • De periodieke controles en beproevingen van hervulbare drukrecipiënten en gesloten cryogene recipiënten
  • De periodieke en intermediaire controles van Mobiele Tanks en 'UN'-gascontainers
  • Vervoer van hydro-alcoholgels en oplossingen.

Uitstel

Via multilaterale akkoorden wordt uitstel verleend voor bovenvermelde verplichtingen. Concreet gaat het om: