Actualisatie 26 maart 2021

Alle keuringscentra blijven open en alle technische keuringen van voertuigen kunnen plaatsvinden. Als u al een afspraak had, blijft die afspraak gelden.

Sommige keuringscentra werken zowel met als zonder afspraak, terwijl andere alleen op afspraak werken (bij voorkeur online). Controleer dat op de website van uw keuringscentrum en plan uw bezoek tijdig in.

Garages blijven open voor:

 • onderhoud
 • herstellingen
 • het leveren van eerder aangekochte voertuigen
 • verkoopactiviteiten (enkel op afspraak).

Veiligheidsmaatregelen in keuringscentra

Een aantal bijzondere veiligheidsmaatregelen rond COVID-19 wordt genomen zodat de dienstverlening – zowel voor medewerkers als klanten - optimaal en veilig kan verlopen.

 • Kom alleen (zonder passagiers) naar de keuring.
 • U mag niet cash betalen. Enkel digitale betalingen zijn mogelijk.
 • De inspecteurs en klanten moeten de social distancing van 1,5 meter altijd respecteren.
 • Hanteer het ‘Drop en Go’-principe: u geeft de wagen af aan de inspecteur die de keuring uitvoert. U wacht in de daarvoor voorziene ruimte aan het einde van de keuringslijn.
 • U legt de voertuigdocumenten op de zetel van het voertuig of op een daarvoor voorziene plaats in het keuringscentrum.
 • Aan de kassa’s wordt maar een beperkt aantal personen toegelaten.
 • Ontsmettingsmiddel of tissues zijn aan de kassa voor u beschikbaar.
 • Ontsmettingsmiddel voor de handen is beschikbaar voor de inspecteurs.
 • De inspecteur ontsmet zijn of haar handen voor de start en na het beëindigen van elke keuring.

Praktische info

Meer informatie over de praktische regeling in uw keuringscentrum vindt u op de websites van de erkende ondernemingen:

Gevolgen van de coronamaatregelen van maart 2020

Verlenging van de termijn voor keuring van 6 maanden

Voertuigen die van 13 maart tot en met 3 juni 2020 naar de keuring moesten gaan, hebben een verlengde geldigheid tot en met 4 november 2020 gekregen.

Onthoud wel dat de datum van uw volgende keuring wordt berekend op de oorspronkelijke datum dat u uw voertuig ten laatste moest aanbieden bij de technische keuring, en niet op de effectieve datum dat u uw voertuig aanbiedt.

Bijvoorbeeld: uw keuringsbewijs is op 20 maart 2020 vervallen. U hebt door de coronamaatregelen uitstel gekregen tot en met 4 november 2020. Als u uw voertuig op 4 november bij de keuring aanbiedt, moet u vóór 21 maart 2021 weer naar de keuring.

Herinneringskaart

Om wachtrijen bij de keuring te vermijden, ontvangen alle betrokken klanten een nieuwe herinneringskaart van de keuringscentra. Die groene kaart wijst u een periode toe waarin u uw voertuig bij de keuring kunt aanbieden.

Om de veiligheid en de efficiëntie van de keuringen te garanderen, doen de keuringscentra een extra beroep op burgerzin en de medewerking van de klanten.

Houd er wel rekening mee dat er steeds iets kan mislopen bij de post en dat u de nieuwe herinneringskaart daardoor niet in uw brievenbus krijgt. In dat geval blijft het uw verantwoordelijkheid om uw voertuig uiterlijk op 4 november bij de keuring aan te bieden.

Bonusjaar

Personenwagens die maximaal 6 jaar oud zijn en een kilometerstand onder de 100.000 kilometer hebben, moeten via het bonussysteem slechts om de 2 jaar naar de periodieke keuring. Dat bonussysteem blijft behouden in de uitstelregeling, zolang de kilometerstand de 110.000 kilometer niet overschrijdt.

Keuringsbewijs voor verkoop

Een keuringsbewijs voor verkoop is 2 maanden geldig. Die geldigheid wordt niet verlengd.

U kunt uw voertuig binnen die periode van 2 maanden nog altijd inschrijven bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) ((opent in nieuw venster)). Als u het voertuig niet inschrijft binnen die periode, zal er opnieuw een keuring voor verkoop nodig zijn.

Drietalig document voor (inter)nationale verplaatsingen

Download het drietalig document met toelichting over de COVID-19-maatregelen (PDF bestand opent in nieuw venster), te gebruiken tijdens eventuele controles van:

• (inter)nationale privéverplaatsingen met een personenwagen
• (inter)nationaal personenvervoer
• (internationaal) transport van goederen.

Het document is louter bedoeld als een toelichting voor buitenlandse instellingen over de coronamaatregelen in Vlaanderen en heeft daarnaast geen wettelijke waarde.

Houd er rekening mee dat u niet-essentiële verplaatsingen nog steeds maximaal moet beperken en dat het uw eigen verantwoordelijkheid is dat uw voertuig zich in een veilige staat bevindt.

Wetgeving