De taskforce Covid-19 Zorg ((opent in nieuw venster)) staat in voor de toepassing van de coronamaatregelen in woonzorgcentra. De richtlijnen voor zorgvoorzieningen met ouderen of kwetsbare mensen (PDF bestand opent in nieuw venster)zijn te vinden op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De belangrijkste richtlijnen zijn:

 • 1 vast knuffelcontact in woonzorgcentrum
 • 1 extra contact per twee weken (contact op afstand)
 • Mantelzorgers kunnen in woonzorgcentrum blijven slapen, zo kan er op die manier voor extra ondersteuning gezorgd worden.
 • Wanneer een bewoner in contact komt met een bewoner of bezoeker die niet behoort tot de leefgroep-contacten en de referentiegroep nauwe contacten, moeten alle voorzorgsmaatregelen gerespecteerd worden, ook de 1,5 meter afstand. Als de afstand van 1,5 meter niet kan bewaard worden, moet de bewoner een mondmasker dragen.
 • Het bezoek vindt bij voorkeur plaats in open lucht of in een speciaal daartoe voorziene ruimte. Bezoek op de kamer wordt de uitzondering, wanneer het niet anders kan.
 • Bewoners mogen het domein van het woonzorgcentrum verlaten
  • als er geen problematische corona-uitbraak is in de gemeente
  • en als ze een mondneusmasker dragen en de social distancing bewaken
  • en na overleg met het woonzorgcentrum.

In de woonzorgcentra blijven ook na vaccinatie beperkingen gelden in de bezoekmogelijkheden. Woonzorgcentra krijgen de mogelijkheid sneltesten in te zetten om bezoekers te screenen. Dat biedt woonzorgcentra de mogelijkheid om met een geruster gevoel bezoek mogelijk te houden, ook wanneer er zich meer besmettingen in de regio voordoen. Aangepaste richtlijnen (PDF bestand opent in nieuw venster) voor woonzorgcentra waar de vereiste vaccinatiegraad (minimaal 90% voor bewoners en minimaal 70% voor personeel) werd gehaald en dit vanaf ten vroegste 10 dagen na het toedienen van de 2e prik, zijn beschikbaar.

De belangrijkste richtlijnen na behalen van de vereiste vaccinatiegraad zijn:

 • 2 knuffelcontacten (deze 2 contacten mogen om de 2 weken wisselen)
 • bewoners mogen vrijer bewegen door de voorziening en mogen in groepjes van vier de voorziening verlaten
 • contact tussen verschillende leefgroepen is mogelijk, mits de afstandsregels gerespecteerd worden
 • bewoners mogen opnieuw samen eten in het restaurant, maar liefst met een vaste plaats en voldoende afstand tussen de leefgroepen.

Bij lokale opflakkeringen van besmettingen met het coronavirus, kunnen woonzorgcentra extra maatregelen nemen.

Hebt u vragen over deze maatregelen? Neem dan contact op met het woonzorgcentrum.

Met klachten over de toepassing van de maatregelen in een specifiek woonzorgcentrum, kunt u ook bij de Woonzorglijn terecht.