De taskforce Covid-19 Zorg ((opent in nieuw venster)) staat in voor de toepassing van de coronamaatregelen in woonzorgcentra.

Woonzorgcentra krijgen de mogelijkheid sneltesten in te zetten om bezoekers te screenen. Dat biedt woonzorgcentra de mogelijkheid om met een geruster gevoel bezoek mogelijk te houden, ook wanneer er zich meer besmettingen in de regio voordoen. Aangepaste richtlijnen (PDF bestand opent in nieuw venster) voor woonzorgcentra waar de vereiste vaccinatiegraad (minimaal 90% voor bewoners en minimaal 70% voor personeel) werd gehaald en dit vanaf ten vroegste 10 dagen na het toedienen van de 2e prik, zijn beschikbaar.

De belangrijkste richtlijnen na behalen van de vereiste vaccinatiegraad zijn:

  • 2 knuffelcontacten (deze 2 contacten mogen om de 2 weken wisselen). Het bezoek vindt bij voorkeur plaats in open lucht of in een speciaal daartoe voorziene ruimte. Bezoek op de kamer wordt de uitzondering, wanneer het niet anders kan. Vanaf 8 mei mogen deze knuffelcontacten op bezoek op de kamer.
  • bewoners mogen vrijer bewegen door de voorziening en mogen in groepjes van vier de voorziening verlaten
  • contact tussen verschillende leefgroepen is mogelijk
  • bewoners mogen opnieuw samen eten in het restaurant, maar liefst met een vaste plaats en voldoende afstand tussen de leefgroepen.
  • Op bezoek gaan binnenshuis: de bewoner kan bij zijn/haar 2 knuffelcontacten op bezoek gaan. Tijdens de bezoeken heeft de bewoner enkel contact met het samenwonend gezin van dit knuffelcontact (dus niet alle kleinkinderen uitnodigen die elders wonen).
  • Kappers of kapsters en andere niet-medische contactberoepen (pedicure, schoonheidsspecialist,...) kunnen vanaf maandag 26 april 2021 hun activiteiten in een hervatten.
  • Vanaf 8 mei mogen de cafetaria’s opnieuw open voor bewoners en bezoekers.

Bij lokale opflakkeringen van besmettingen met het coronavirus, kunnen woonzorgcentra extra maatregelen nemen.

Hebt u vragen over deze maatregelen? Neem dan contact op met het woonzorgcentrum.

Met klachten over de toepassing van de maatregelen in een specifiek woonzorgcentrum, kunt u ook bij de Woonzorglijn terecht.