Bereikbaarheid, postverwerking, sollicaties en dossieropvolging

De entiteiten van de Vlaamse overheid proberen de dienstverlening zo goed mogelijk te garanderen. De meeste medewerkers werken tijdens deze uitzonderlijke periode maximaal thuis ((opent in nieuw venster)). Kantoren zijn toegankelijk voor personeel, maar thuiswerken wordt sterk aanbevolen.

De Vlaamse overheid vraagt daarom:

  • dossiers, aanvragen of vragen zoveel mogelijk digitaal te versturen (via een e-loket of via e-mail)
  • en telefonisch contact te beperken tot de meest dringende vragen.

Verzendingen met de post worden nog aanvaard en behandeld, maar vermoedelijk met vertraging. Ook uitgaande post, zoals bestelde folders en brochures, zullen met vertraging verlopen.

Hebt u een lopende sollicitatie bij de Vlaamse overheid? Neem contact op met uw contactpersoon en bekijk welke stappen in het sollicitatieproces digitaal kunnen verlopen.

Op Vlaanderen.be en op de websites van de entiteiten vindt u meer info over de aangepaste procedures en dienstverlening.

Inzage in bestuursdocumenten - vertraging

Door de maatregelen tegen de verspreiding van corona is het mogelijk dat u niet binnen een redelijke termijn toegang krijgt tot bestuursdocumenten. Dat kan omdat bijvoorbeeld documenten die alleen op papier bestaan niet tijdig gescand kunnen worden wegens de richtlijnen rond thuiswerk. Bijgevolg zal het ook niet altijd mogelijk zijn voor de Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur om een tijdige beslissing te nemen.

In het geval dat de overheidsinstantie vanwege de crisismaatregelen niet tijdig de nodige documenten kan bezorgen, schort de Beroepsinstantie Openbaarheid van Bestuur de behandelingstermijn op ((opent in nieuw venster)) ofwel tot alle documenten en antwoorden ontvangen zijn, ofwel tot en met 3 mei 2020. Deze datum kan verlengd worden wanneer ook de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad worden verlengd of verstrengd. De Beroepsinstantie zal de indiener in de concrete dossiers op de hoogte brengen.