Vlaamse steunmaatregelen

Compensatiepremie

Autobus- en autocarbedrijven konden tot en met 30 juni 2020 aanspraak maken op een compensatiepremie ((opent in nieuw venster)). Die premie richt zich op bedrijven die wel actief mogen blijven, maar die een omzetverlies kunnen aantonen van minstens 60% in de periode tussen 15 maart en 30 april 2020. De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van 3.000 euro per exploitatiezetel, met een maximum van 5 premies per onderneming.

Overbruggingsfinanciering

Bijkomende steunmaatregelen voor de autobus- en autocarsector zijn nodig omdat de compensatieregel geen faillissementen zal tegenhouden. Daarom worden een overbruggingsfinanciering en subsidies aan de sector aangeboden met middelen uit het noodfonds:

  • een overbruggingskrediet voor een termijn van 5 jaar. De omvang van het bedrag van die overbruggingsfinanciering zal afhankelijk zijn van het aantal voertuigen.
  • een subsidie waarvan de omvang bepaald wordt op basis van het aantal voertuigen (per type) dat ingeschreven staat op de onderneming.

De precieze modaliteiten voor de toekenning van de overbruggingsfinanciering en de subsidie worden nog uitgewerkt.

Federale steunmaatregelen

Autobus- en autocarbedrijven komen ook in aanmerking voor een of meerdere van volgende federale steunmaatregelen ((opent in nieuw venster)):

  • Overbruggingsrecht voor zelfstandigen bij een volledige sluiting van minimaal 7 dagen
  • Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
  • Uitstel voor werkgevers van verschuldigde betalingen aan de RSZ
  • Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen
  • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (voor zover dat het personeel betreft dat een volledige dag werkt. Bestuurders die enkele ritten per dag doen, vallen hierbuiten).
  • Afbetalingsplan voor de betaling van de verschillende belastingen, een uitstel voor het indienen van bepaalde aangiften en een uitstel van betaling van bepaalde schulden.