Vlaamse steunmaatregelen

Compensatiepremie

Taxibedrijven en verhuurdiensten van voertuigen met bestuurder (VVB) konden tot en met 30 juni 2020 een aanvraag indienen voor een compensatiepremie ((opent in nieuw venster)). Die premie richt zich op bedrijven die wel actief mogen blijven, maar die een omzetverlies kunnen aantonen van minstens 60% in de periode tussen 15 maart en 30 april 2020. De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van 3000 euro per exploitatiezetel, met een maximum van 5 premies per onderneming.

Overbruggingsfinanciering

Bijkomende steunmaatregelen voor de taxisector zijn nodig omdat de compensatieregel geen faillissementen zal tegenhouden bij bedrijven met meerdere voertuigen. Die faillissementen zullen een grote impact hebben op het Vlaamse mobiliteitsbeleid, gezien de rol van de taxisector binnen Basisbereikbaarheid en dan meer specifiek de vervoerslaag Vervoer op Maat.

Daarom wordt aan de taxibedrijven een overbruggingsfinanciering voor een termijn van 5 jaar aangeboden met middelen uit het noodfonds, aan een jaarrente van 1,5%. De omvang van het bedrag van die overbruggingsfinanciering zal afhankelijk zijn van het aantal voertuigen. Per voertuig wordt er 2000 euro voorzien.

De precieze modaliteiten voor de toekenning van de overbruggingsfinanciering worden nog uitgewerkt. De Vlaamse Regering stelt hiervoor 12 miljoen euro ter beschikking.

Federale steunmaatregelen

Taxibedrijven en zelfstandige taxichauffeurs komen ook in aanmerking voor een of meerdere van volgende federale steunmaatregelen ((opent in nieuw venster)):

  • Overbruggingsrecht voor zelfstandigen bij een volledige sluiting van minimaal 7 dagen
  • Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
  • Uitstel voor werkgevers van verschuldigde betalingen aan de RSZ
  • Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen
  • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (voor zover dat het personeel betreft dat een volledige dag werkt. Bestuurders die enkele ritten per dag doen, vallen hierbuiten).
  • Afbetalingsplan voor de betaling van de verschillende belastingen, een uitstel voor het indienen van bepaalde aangiften en een uitstel van betaling van bepaalde schulden.