Maatregelen voor eigenaars en huurders van (sociale) woningen

Op de website van Wonen-Vlaanderen vindt u antwoorden op een aantal vragen over de invloed van de coronamaatregelen op de woningmarkt ((opent in nieuw venster)) in het Vlaamse Gewest:

 • huur en verhuur van private en sociale woningen (huurovereenkomst, opzeg, uitstel van betaling van de huur, ...)
 • betaling van een (sociale) woonlening
 • aangepaste voorwaarden en termijnen voor de renovatiepremie, de huurpremie en de huursubsidie.

Hebt u door de coronacrisis twijfels of vragen over uw financiële situatie of dreigt u in financiële problemen te komen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw bank of kredietinstelling. Samen kan naar een mogelijke oplossing worden gezocht. Lees meer op de website van Febelfin. ((opent in nieuw venster))

Voor sociale leningen kunt u het best zo snel mogelijk contact opnemen met de betrokken kredietverstrekker:

Extra coronatoeslag voor kwetsbare gezinnen via het Groeipakket

In december 2020 kregen gezinnen die het financieel moeilijk hebben een eenmalige coronatoeslag via het groeipakket van 35 euro per kind ten laste.

Deze toelage is niet te verwarren met de COVID-19-toeslag van 120 euro die kon worden aangevraagd tot en met 31 oktober 2020.

Tegemoetkomingen Vlaamse Belastingdienst

De termijnen om aan de fiscale verplichtingen te voldoen voor de erf- en registratiebelasting, worden verlengd. De Vlaamse Belastingdienst zal zich ook soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen.

Lees meer over de coronamaatregelen van de Vlaamse Belastingsdienst.

Individuele vrijwilligersverzekering

Tot nu toe konden alleen verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk. Dat wordt nu ook mogelijk voor individuele burgers. Zij kunnen zich verzekeren voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand tijdens vrijwilligerswerk. Registreer uzelf als vrijwilliger ((opent in nieuw venster)).

Coronamaatregelen voor water en energie

Federale maatregelen

 • Was u tijdelijk werkloos door de coronamaatregelen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor enkele premies:

  • Eenmalige eindejaarspremie
  • Eenmalige beschermingspremie

Meer informatie over beide premies ((opent in nieuw venster)) vindt u onderaan op deze webpagina van de RVA.

 • Ouders die thuis hun kinderen moeten opvangen omdat de school, kinderopvang of instelling waar ze anders verblijven gesloten werd omwille van Covid-19, kunnen een beroep doen op het stelsel tijdelijke werkloosheid door overmacht ((opent in nieuw venster)).
 • Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk ((opent in nieuw venster)) toekennen aan hun werknemers.
 • Werkgevers kunnen hun personeel een consumptiecheque van maximaal 300 euro geven.
 • Extra steun van 300 euro voor de laagste inkomens.

 • Werkt u als zorgprofessional in een zorginstelling die onder toezicht van de federale overheid staat, dan krijgt u een premie (consumptiecheque) van 300 euro. De federale overheid heeft beslist om in het najaar van 2020 een aanmoedigingspremie van 985 euro (bruto) uit te keren aan het federale zorgpersoneel.
 • De energieleveranciers die het ‘Corona-charter ((opent in nieuw venster))’ hebben ondertekend, verbinden zich er toe, zeker nog tot eind 2021, particulieren en professionals te ondersteunen die door de coronacrisis getroffen zijn. Dit door verschillende betalingsplannen en uitstel van betaling toe te staan en/of door voorschotten te verlagen.