Maandelijkse betaling van private en sociale huur

Sociale huurders met betalingsmoeilijkheden ten gevolge van de coronacrisis nemen best zo snel mogelijk contact op met hun sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor. De verhuurder zal nagaan of de huurder recht heeft op een vermindering van de huurprijs of een uitstel van betaling van de huur.

Op de private huurmarkt is er geen wettelijke regeling voorzien. De Vlaamse overheid vraagt wel aan de verhuurders om zich soepel op te stellen wanneer de huurder of kotstudent vraagt om de maandelijkse huurprijs uitgesteld of in schijven te betalen. Gemaakte afspraken worden best schriftelijk vastgelegd.

Op de website van Wonen-Vlaanderen vindt u antwoorden op een aantal vragen over de invloed van de coronamaatregelen op de verhuring van private en sociale woningen ((opent in nieuw venster)) in het Vlaamse Gewest.

(Sociale) woonlening en verzekering gewaarborgd wonen

Hypothecair krediet

Als u ten gevolge van de coronacrisis moeilijkheden krijgt om uw woonlening terug te betalen, dan kunt u sinds 1 april bij uw bank terecht om uitstel van afbetaling vragen. U moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw inkomen en/of het inkomen van uw partner is gedaald of weggevallen ten gevolge van de coronacrisis (tijdelijke of volledige werkloosheid, sluiting van uw zaak, overbruggingsmaatregelen of ziekte door het coronavirus).
 • Er was op datum van 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor u uitstel vraagt.
 • U bent de lening aangegaan voor uw enige woning. Die woning is tevens uw hoofdverblijfplaats.
 • U hebt onvoldoende reserve op uw spaarrekening of zichtrekening (max. 25.000 euro spaargeld).

De banken kunnen u tot 9 maanden uitstel van betaling geven, uiterlijk tot 31 maart 2021, zonder dat daarvoor extra kosten worden aangerekend. Dat betekent wel dat de looptijd van uw lening wordt verlengd met het aantal maanden uitstel. Alle voorwaarden vindt u op de website van Febelfin. ((opent in nieuw venster))

Sociale woonleningen

Wie een Vlaamse woonlening heeft bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) ((opent in nieuw venster)) of een Woonkrediet bij het Vlaams Woningfonds ((opent in nieuw venster)), en het financieel moeilijk heeft ten gevolge van de coronacrisis (lagere inkomsten door maatregelen of ziekteverlof door Covid), kan onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling krijgen. De maanden waarin u geen aflossing betaalt, komen wel bij de duurtijd van uw lening.

Het uitstel van betaling liep oorspronkelijk tot en met 31 december 2020, maar u kunt ook na 1 januari 2021 de afbetaling van uw sociale lening tijdelijk ‘on hold’ zetten wanneer u wordt getroffen door de coronacrisis.

Een volledig uitstel is mogelijk voor een periode van maximaal 6 maanden. Na de periode van 6 maanden kunt u eventueel een verlenging aanvragen van maximum 3 maanden.

Voor sociale leningen kunt u het best zo snel mogelijk contact opnemen met de betrokken kredietverstrekker:

Verzekering gewaarborgd wonen

Zowel de aanvraag als beroep voor de gratis Verzekering gewaarborgd wonen kunnen via e-mail naar vgw.wonen@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). Zorg ervoor dat de scans die u in bijlage bij de mail voegt van goede kwaliteit zijn.

Premies van Wonen-Vlaanderen

In de periode van coronavirusmaatregelen wordt de procedure voor de Vlaamse renovatiepremie, de Vlaamse huurpremie en de Vlaamse huursubsidie aangepast. Bepaalde termijnen in de procedure worden verlengd.

Deze coronamaatregelen voor woonpremies ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van Wonen-Vlaanderen.

Extra coronatoeslag voor kwetsbare gezinnen via het Groeipakket

In december 2020 kregen gezinnen die het financieel moeilijk hebben een eenmalige coronatoeslag via het groeipakket van 35 euro per kind ten laste.

Deze toelage is niet te verwarren met de COVID-19-toeslag van 120 euro die kon worden aangevraagd tot en met 31 oktober 2020.

Tegemoetkomingen Vlaamse Belastingdienst

De termijnen om aan de fiscale verplichtingen te voldoen voor de erf- en registratiebelasting, worden verlengd. De Vlaamse Belastingdienst zal zich ook soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen.

Lees meer over de coronamaatregelen van de Vlaamse Belastingsdienst.

Individuele vrijwilligersverzekering

Tot nu toe konden alleen verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk. Dat wordt nu ook mogelijk voor individuele burgers. Zij kunnen zich verzekeren voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand tijdens vrijwilligerswerk. Registreer uzelf als vrijwilliger ((opent in nieuw venster)).

Coronamaatregelen voor water en energie

Federale maatregelen

 • De federale regering heeft een beschermingspremie aangekondigd van 10 euro per dag voor wie langer dan 2 maanden tijdelijk werkloos is geweest door corona. De premie is er voor alle werknemers in alle sectoren. Als het aantal dagen dat u werkloos bent geweest, lager ligt dan 15, dan krijgt u het minimumbedrag van 150 euro. Neem voor meer informatie contact op met de RVA ((opent in nieuw venster)).
 • Ouders die thuis hun kinderen moeten opvangen omdat de school, kinderopvang of instelling waar ze anders verblijven gesloten werd omwille van Covid-19, kunnen een beroep doen op het stelsel tijdelijke werkloosheid door overmacht ((opent in nieuw venster)).
 • Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk ((opent in nieuw venster)) toekennen aan hun werknemers.
 • Werkgevers kunnen hun personeel een consumptiecheque van maximaal 300 euro geven.
 • Extra steun van 300 euro voor de laagste inkomens.

 • Werkt u als zorgprofessional in een zorginstelling die onder toezicht van de federale overheid staat, dan krijgt u een premie (consumptiecheque) van 300 euro. De federale overheid heeft beslist om in het najaar van 2020 een aanmoedigingspremie van 985 euro (bruto) uit te keren aan het federale zorgpersoneel.
 • Gratis ‘Hello Belgium Railpass’ met 12 treinritten (kan niet meer aangevraagd worden en kon gebruikt worden tot eind maart 2021).